Magda Borysławska 30.05.2016
Społeczeństwo i kultura
Jakie zmiany w unijnej dyrektywie audiowizualnej?
fot. sxc.hu

Według przyjętego przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu projektu zmian w unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, europejskie produkcje powinny stanowić minimum 20 proc. oferty serwisów filmowych, takich jak Netflix czy MUBI.

Poza tym KE postuluje w projekcie zmian dyrektywy większą niezależność krajowych organów regulacji mediów.

Unijna dyrektywa audiowizualna została przyjęta prawie 30 lat temu. Od tego czasu była kilkukrotnie uaktualniana. Planowana obecnie jej nowelizacja wpisuje się w założenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. KE chce, żeby prawo unijne rozwijało się odpowiednio do rozwoju rynku i nowych technologii, takich jak platformy on-line i usług wideo na żądanie.

Jak zauważa Guenther Oettinger, komisarz ds. gospodarki cyfrowej, obecnie widzowie korzystają z treści wideo nie ograniczając się jedynie do kanałów telewizyjnych. Coraz większą rolę odgrywają usługo wideo na żądanie, na przykład serwisy Netflix i MUBI oraz platformy, na których udostępniane są pliki wideo, takie jak YouTube i Dailymotion. W związku z tym wymagane jest rozszerzenie przepisów dyrektywy unijnej tak, aby obejmowały nowe usługi medialne.

Projekt KE zakłada ochronę niepełnoletnich użytkowników przed treściami pornograficznymi lub pokazującymi przemoc oraz przeciwdziałanie nawoływaniu do nienawiści, za co odpowiedzialne miałyby być platformy udostępniania plików wideo. Wiąże się z tym potrzeba stworzenia pewnych narzędzi, dzięki którym użytkownicy będą mogli zgłaszać i oznaczać szkodliwe treści, a także narzędzi weryfikacji wieku i kontroli rodzicielskiej. KE proponuje przyjecie kodeksu postępowania dla tego sektora. Należałoby wówczas powołać specjalne organy uprawnione do egzekwowania nowych przepisów i nakładania kar.

Według nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych europejskie produkcje powinny stanowić minimum 20 proc. oferty serwisów filmowych i co najmniej 50 proc. czasu antenowego nadawców telewizyjnych.

Zdaniem Oettingera, nałożenie takich zobowiązań na dostawców usług wideo wpłynie na rozszerzenie ich oferty. W aktualnej ofercie serwisów Netflix i iTunes europejskie produkcje stanowią 21 proc., jak argumentował.

Nowelizacja przepisów zapewni nadawcom większą elastyczność, jeśli chodzi o nadawanie reklam. Zostanie wprawdzie utrzymany 20-procentowy limit emisji reklam w godzinach 7.00 – 23.00, ale zamiast 12 minut na godzinę, nadawcy będą mogli z dowolną częstotliwością nadawać materiały reklamowe w ciągu dnia. Zwiększona zostanie też swoboda stosowania lokowania produktu i sponsorowania, choć tak jak dotąd będzie obowiązek informowania o tym widza.

Znowelizowana dyrektywa ma na celu zagwarantowanie faktycznej niezależności organów regulujących sektor audiowizualny. Regulacjami ma zostać objęta Europejska Grupa Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA), składająca się z 28 organów regulacyjnych.

„Chcemy wzmocnić niezależność organów regulacyjnych od podmiotów na rynku, ale i od polityki. Jeżeli nasza propozycja zostanie przyjęta, to rozwiązania niektórych krajów członkowskich odnośnie organów regulacyjnych będą nie do pogodzenia z nową dyrektywą” – komentował Oettinger.

Propozycja nowelizacji dyrektywy złożona przez KE zostanie przedstawiona Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu, które zadecydują o nowej formule regulacji.

 

Źródło: forbes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać