Daria Będkowska 04.05.2011
Polityka
Zgromadzenie Euronestu – uroczyste otwarcie
fot. ec.europa.eu

We wtorek – 3 maja, przewodniczący PE Jerzy Buzek uroczyście zainaugurował pracę Euronestu, czyli zgromadzenia stworzonego na potrzeby współpracy ze wschodnimi i południowymi sąsiadami UE. W inauguracji wzięli udział członkowie PE oraz przedstawiciele państw, objętych współpracą.

Porozumienie pomiędzy UE a Wschodem miało swój początek w latach 2003-04, kiedy dokonało się największe rozszerzenie w historii wspólnoty. Euronest jest oczywistą kontynuacją tej polityki. Jego głównym celem jest umocnienie demokracji u wschodnich i południowych partnerów, ponieważ, jak twierdzi Jerzy Buzek, tylko demokracja zapewnia stabilizację.

W pierwszym zgromadzeniu parlamentarnym Partnerstwa Wschodniego udział wzięło: 60 europosłów oraz po 10 posłów z Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Początkowo planowano także udział w uroczystościach Białorusi, ale jej przedstawiciele zostali wybrani spośród członków niedemokratycznie wybranego parlamentu, który nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową. Tymczasowo – do czasu przeprowadzenia w tym państwie demokratycznych wyborów – członkostwo Białorusi  w Euronescie zostało więc zawieszone.

Podczas zgromadzenia zatwierdzone zostały akty prawne i procedury, według których ma funkcjonować Partnerstwo Wschodnie. Działanie tej organizacji zostało oparte o cztery podstawowe komitety:
1.    Polityka, prawa człowieka i demokracja.
2.    Sprawy ekonomiczne, prawne i polityczne zbliżenie z UE.
3.    Bezpieczeństwo energetyczne.
4.    Kultura, edukacja i społeczeństwo.

Parlamentarne zgromadzenie Euronestu powstało w celu ekonomicznego zintegrowania jego partnerów i ma być wolne od prywatnych aspiracji poszczególnych członków. Dzięki niemu, państwa wchodzące w skład zgromadzenia, będą mogły konsultować się między sobą, oraz monitorować nawzajem w celu umocnienia demokracji i poprawie stanu gospodarczego.
Spotkania odbywać się będą raz w roku, kolejno u każdego z państw członkowskich, a także w jednej z siedzib PE – w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Źródło: europarl.europa.eu

Zobacz też: Szczyt Partnerstwa Wschodniego już we wrześniu; Sikorski: „Szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Polsce”; Białoruś o Partnerstwie Wschodnim i stosunkach z Polską

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać