Aleksandra Szydłowska 13.05.2011
Prezydencja Polski w UE
Zdrowotne priorytety polskiej Prezydencji
fot. gover.pl

11 maja na konferencji prasowej, minister Ewa Kopacz i podsekretarz stanu Adam Fronczak, ogłosili cele i priorytety zdrowotne polskiej Prezydencji, przyjęte do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2011r.

W czasie prezydencji Polska będzie realizować swoje założenia w dwóch głównych priorytetach. Pierwszy – zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy. Drugi –  zapobieganie chorobom mózgu i schorzeniom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera.
Oba priorytety zostały opracowane przy uwzględnieniu dokumentów strategicznych UE: II Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego na lata 2008-2013 i strategii „Europa 2020”.

W ramach pierwszego priorytetu polska Prezydencja skoncentruje się na trzech zagadnieniach:
a)     zmniejszaniu różnic w zdrowiu pomiędzy krajami UE poprzez działania na determinantach zdrowia w szczególności właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej;
b)     zapobieganiu i kontroli chorób układu oddechowego u dzieci;
c)     zapobieganiu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem e-zdrowia i rozwiązań innowacyjnych.

W ramach priorytetu poświęconego zapobieganiu chorobom mózgu oraz chorobom neurodegeneracyjnym, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym, polska Prezydencja podkreśli potrzebę stałego zainteresowania kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, nadania większego znaczenia zapobieganiu i kontroli zwalczaniu chorób typowych dla wieku podeszłego i związanej z tym stabilności finansowej systemów ochrony zdrowia.

Poza priorytetami zaprezentowano również stan przygotowań do polskiej Prezydencji. Oprócz specjalnie powołanego Korpusu Prezydencji, który składa się z pracowników Ministerstwa Zdrowia, minister Ewa Kopacz zapowiedziała również, że w ramach priorytetów prezydencji zostanie uchwalona przez Sejm ustawa o zdrowiu publicznym.

W kalendarzu Prezydencji Ministerstwa Zdrowia zaplanowano 32 wydarzenia, z czego najbliższe to Nieformalne Spotkanie Ministrów Zdrowia UE, które odbędzie się w Sopocie w dniach 5-6 lipca 2011 roku.

 

Źródło: mz.gov.pl

Zobacz też: Nowe możliwości w obszarze ochrony zdrowia; Tradycyjne ziołowe produkty lecznicze – nowe zasady obrotu na rynku unijnym; Bisfenol A zakazany w produkcji butelek dziecięcych; Kontrowersyjne stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji; Komisja Europejska w obronie czystości powietrza w Londynie

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać