Justyna Skrzeczyńska 12.06.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Zakończył się 27. szczyt UE-Rosja
fot. flicr.com

Przystąpienie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO), liberalizacja reżimu wizowego, kwestia importu warzyw z Unii do Rosji oraz pierwsze sukcesy Partnerstwa na rzecz modernizacji to najważniejsze tematy poruszone podczas 27. szczytu Unia Europejska  – Rosja.

Gospodarzami spotkania, które odbyło się w Niżnym Nowogrodzie w dniach 9-10 czerwca, byli prezydent Federacji Rosyjskiej – Dmitrij Miedwiediew, minister spraw zagranicznych – Sergei Lavrov oraz minister rozwoju gospodarczego – Elvira Nabiullina. Unię Europejską reprezentowali: przewodniczący Rady Europejskiej  – Herman Van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej – Jose Manuel Barroso oraz szefowa unijnej dyplomacji  – Catherine Ashton. W spotkaniu uczestniczył ponadto Karel de Gucht – unijny komisarz ds. handlu.  

Odbywające się dwa razy do roku unijno – rosyjskie spotkania na szczycie wynikają ze strategicznego partnerstwa, którego podstawę prawną stanowi umowa z 1997 r. o współpracy i partnerstwie (PCA – Partnership and Cooperation Agrement).

Szczyt w Niżnym Nowogrodzie zdominowany był przez następujące tematy:
1.    Realizacja wspólnego projektu Partnerstwo na rzecz modernizacji:
Projekt zainicjowany został rok temu podczas szczytu w Rostowie nad Donem. Jego zasadniczym celem jest unijne wsparcie na rzecz modernizacji Rosji. Podstawowym odnośnikiem zmian mają być wartości demokratyczne, zasady państwa prawa, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochrona praw człowieka oraz budowa nowoczesnej i dynamicznej gospodarki. Nawiązując do kwestii ochrony praw człowieka Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, powiedział: „ Niezależnie od osobistego zaangażowania i inicjatyw podejmowanych przez prezydenta  Miedwiediew’a,  nadal w wielu państwach członkowskich Unii oraz wśród europejskiej opinii publicznej utrzymuje się silne zaniepokojenie dotyczące kwestii praw człowieka w Rosji. Nadchodzące wybory, które mają odbyć się w grudniu tego roku  i w marcu przyszłego roku będą wydarzeniami o wysokim stopniu zainteresowania w Europie. Poszanowanie dla międzynarodowych zobowiązań oraz zachowanie pluralizmu politycznego ma kluczowe znaczenie. Mam nadzieję, iż Rosja podejmie współpracę z ODIHR ( Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Rady Europy), wysyłając odpowiednio wcześniej zaproszenie w celu monitorowania wyborów”.

2. Liberalizacja reżimu wizowego:
Strony wyraziły zadowolenie z podjęcia w kwietniu tego roku prac nad wspólnym planem działań na rzecz wprowadzenia ruchu bezwizowego. Niestety, w trakcie spotkania nie przedstawiono harmonogramu liberalizacji. Dokument został już  opracowany, jednak wymaga zatwierdzenia we wszystkich 27 państwach członkowskich. Strony pozytywnie odniosły się także do podjętego w maju tego roku dialogu na temat migracji i zagrożeń z nią związanych.

3. Akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO):
Zdaniem Jose Manuela Barroso przystąpienie Rosji do tej organizacji jeszcze w tym roku jest jak najbardziej możliwe. Rosja jest dla Unii bardzo ważnym partnerem gospodarczym. Pod względem wzajemnych obrotów handlowych (zarówno w imporcie jak i eksporcie) Rosja znajduje się na 3. Miejscu, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Przyjęcie stabilnych i uczciwych ram prawnych regulujących kwestie handlowe jest dla Unii kwestią o priorytetowym znaczeniu.

4. Zniesienie zakazu importu warzyw z państw członkowskich Unii Europejskiej do Rosji:
Ograniczenie zostało wprowadzone przez stronę rosyjską w związku z falą zarażeń bakteriami E.coli w Europie. W trakcie spotkania podjęto decyzję o zniesieniu zakazu w najbliższym czasie.

Więcej informacji :
Remarks at the press conference following EU-Russia Summit
Background note on EU-Russia Summit
27th EU-Russia Summit in Nizhny Novgorod: press release
EEAS website on Russia

Źródła: europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać