Katarzyna Borowska 20.08.2016
Polityka
KE: istnieje zagrożenie dla rządów prawa w Polsce
fot. sxc.hu

KE ujawniła czerwcową opinię dotyczącą Polski oraz sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podsumowuje ona m.in. dialog, jaki instytucja unijna prowadziła z polskim rządem oraz wnioski dotyczące praworządności w Polsce.

Początkowo opinia ta była poufna, jednak po tym, jak opublikowano rekomendacje dla Polski dotyczące m.in. wykonania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzono, że nie ma powodu, dla którego opinia wydana 1 czerwca powinna pozostać utajona.

Zawartość opinii

Dokument opublikowany przez Komisję wyjaśnia, na czym polega zasada praworządności oraz szczegółowo opisuje wydarzenia związane w kryzysem konstytucyjnym, a także dialog nawiązany przez KE i polski rząd.

Na kolejnych stronach przedstawione zostały problemy, pośród których znalazły się m.in. niezaprzysiężenie przez prezydenta Andrzeja Dudę trzech wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji sędziów Trybunału czy skutki grudniowej nowelizacji ustawy o TK.

Opinia wspomina także o przeprowadzonych zmianach w prawie medialnym. Według KE, stawiają one pod znakiem zapytania zasadę pluralizmu i wolności mediów.

Na samym końcu Komisja wskazała, że istnieje systemowe zagrożenia dla praworządności w Polsce. „Fakt, że Trybunałowi Konstytucyjnemu uniemożliwiono w pełni skuteczną kontrolę konstytucyjną, niekorzystnie wpływa na jego integralność, stabilność i właściwe funkcjonowanie, co stanowi jedno z kluczowych zabezpieczeń praworządności w Polsce” – orzekła KE.

Możliwe konsekwencje

Poza powyższą opinią, KE opublikowała także rekomendacje dla polskiego rządu. Stanowiło to przejście do kolejnego etapu procedury ochrony praworządności. Zaleciła w nich m.in. publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz ich pełne wykonanie. Oznaczałoby to, że trzech sędziów wybranych przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 roku powinno objąć stanowiska sędziów TK. Komisja oceniła także, że nieopublikowanie dwóch kluczowych wyroków stanowi dla niej poważny problem.

Jeżeli Polska nie zastosuje się do zaleceń KE, może to skłonić Brukselę do wystąpienia z wnioskiem do Rady UE o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. W takiej sytuacji wniosek Komisji musiałby zostać poparty 4/5 głosów w Radzie UE, aby można było stwierdzić możliwe zagrożenie.

To z kolei wiązałoby się z wystąpieniem z wnioskiem do Rady Europejskiej o naruszenie art. 7 unijnego traktatu (naruszenie zasady państwa prawa), co pozwoliło by nałożyć na Polskę sankcje. Taki wniosek jednak musiałby zostać poparty przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Źródło: polskieradio.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać