Patronat merytoryczny

ueorg_logo_artOferta patronatu merytorycznego Fundacji Koncept Europa

Wydawca portalu UniaEuropejska.org, Fundacja Koncept Europa, oferuje objęcie patronatem merytorycznym przedsięwzięć zwiazanych z integracją europejską.
Do celów statutowych Fundacji należy rozpowszechniane i popularyzacja wiedzy dotyczącej integracji europejskiej, upowszechnianie wartości europejskich, a także promowanie debaty społecznej na temat integracji europejskiej i kultury europejskiej oraz działalności i rozwoju Unii Europejskiej. Fundacja chętnie obejmie patronatem merytorycznym wydarzenia, konkursy oraz inne przedsięwzięcia związane z tematyką europejską.

W ramach objęcia patronatem merytorycznym, oferujemy pomoc członków Zarządu Fundacji lub wspólnie wyznaczonych współpracowników Fundacji w zakresie:
– organizacji wydarzenia;
– promocji wydarzenia wśród czytelników portalu Uniaeuropejska.org oraz w mediach;
– sprawowania funkcji członka jury konkursowego;
– dzielenia się wszelką wiedzą dotyczącą integracji europejskiej w celu przygotowania przedsięwzięcia, publikacji lub konkursu.
Od organizatora przedsięwzięcia objętego patronatem oczekujemy przede wszystkim:
– umieszczenia logo Fundacji i portalu UniaEuropejska.org na materiałach promujących przedsięwzięcie, w tym na stronie internetowej promującej projekt objęty patronatem;
– ekspozycji banera lub rollupa Fundacji Koncept Europa w trakcie trwania wydarzenia,
– powoływania się na patronat merytoryczny przy okazji wystąpień i zapowiedzi publicznych.

 

 

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać