Materiał PR 26.11.2016
Polecamy
Wsparcie unijne na projekty inwestycyjne dla firm do końca 2016 roku

Unia Europejska przeznacza olbrzymie kwoty na wspieranie zarówno dużych, jak też średnich oraz małych przedsiębiorstw na terenie całej Wspólnoty – chodzi o to, by wyrównać szanse między nimi oraz pomóc im się rozwijać.

Oczywiste jest bowiem, że między niektórymi członkami istnieją zasadnicze różnice – wspierając firmy, Unia wspiera również gospodarkę danego kraju i czyni go silniejszym. Najważniejszy jest zaś zawsze inteligentny rozwój – to jest premiowanie badań i ich wdrażania w firmach, wspieranie przedsiębiorczości oraz wszelkich innych, szeroko rozumianych innowacji. Jednakże pieniądze na ten cel otrzymują od Unii Europejskiej przedsiębiorstwa, które się o to upomną – i udowodnią, że potrafią je dobrze zagospodarować. Dlatego właśnie organizowane są liczne konkursy – a wykonanie solidnego projektu może skutkować otrzymaniem dofinansowania. Jakie wsparcie unijne przewidywane jest dla firm do końca 2016 roku? Czy są jeszcze jakieś konkursy, w których można uczestniczyć?

Wsparcie ogólnopolskie oraz regionalne

Oczywiście, mimo tego że koniec roku już bliski, zostało jeszcze wiele konkursów, w których chętni – i przede wszystkim ci, którzy mają dobre pomysły na rozwój swojego przedsiębiorstwa – mogą uczestniczyć. Nabór trwa zwykle do końca roku – zostało zatem jeszcze trochę czasu na przygotowanie wniosków.

Warto pamiętać, że są 2 rodzaje podobnych konkursów – ogólnopolskie oraz regionalne. Unia Europejska wspiera całe państwo, wyłaniając z całego jego obszaru firmy zasługujące na szczególne wsparcie. Jednakże zwraca uwagę również na poszczególne regiony – premiując w każdym rozwój przedsiębiorstw, by wyrównać nierówności, które widoczne są między poszczególnymi województwami. Do końca 2016 roku pozostało jeszcze kilka konkursów, w których mogą wziąć udział firmy z terenu Małopolski, Śląska, Podkarpacia oraz województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie unijne – projekty ogólnopolskie

Jeśli chodzi o konkursy ogólnopolskie, zainteresowane firmy mogą brać udział w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w skład którego wchodzą:

– Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

– Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w skład którego wchodzi konkurs związany z elektroenergetyką (PBSE) oraz teleinformatyką (IUSER), czyli z tych dziedzin, jakie Unia Europejska szczególnie premiuje w obecnym czasie

Krótko opisując wszystkie wyżej wymienione konkursy, warto zacząć od tego, że terminy składania projektów dotyczących badań przemysłowym i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa jest różny dla dużych, małych oraz średnich firm. Nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw zaczął się wcześniej (w czerwcu 2016 roku), jednak w tym momencie ma to mniejsze znaczenie, gdyż termin ich składania dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw mija wraz z dniem 30 grudnia 2016 roku.

Pomoc mogą uzyskać przedsiębiorstwa, których projekty dotyczą badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, bądź tylko prac rozwojowych. Konieczne jest zawarcie informacji o tym, w jaki sposób wyniki tych prac zostaną wdrożone w firmie. Naprawdę jest o co walczyć, bowiem maksymalna wartość dofinansowania to 15 lub 20 milionów euro! W ramach kosztów kwalifikowanych wymienia się na przykład koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa oraz aparatury naukowo-badawczej. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie konkursu.

Jeśli zaś chodzi o konkursy związane z sektorowymi programami B+R (czyli badawczo-rozwojowymi), termin składania wniosków w projekcie dotyczącym elektroenergetyki mija 20 grudnia 2016 roku (nabór rozpoczął się 2 listopada), a w przypadku teleinformatyki zaczyna się 21 listopada i mija 30 grudnia 2016 roku.

Dofinansowanie projektu PBSE mogą uzyskać firmy, które przygotują wniosek związany z energetyką odnawialną, konwencjonalną, siłą elektroenergetyczną oraz nowymi produktami i usługami z tej dziedziny. Dofinansowanie projektu IUSER może zaś przypaść w udziale firmie, która między innymi przygotuje projekt związany z magazynowaniem energii w systemach użytkowników końcowych, bądź sterowaniem generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych. Przedsiębiorcy nie posiadający doświadczenia w udziale w konkursach UE, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą zwrócić się bezpośrednio w tej sprawie do specjalistów A1 Europe: www.a1europe.pl

Wsparcie unijne – projekty regionalne

Jeśli chodzi o konkursy regionalne, w IV kwartale 2016 roku zostało jeszcze kilka z różnych województw, w których można uczestniczyć (rzecz jasna, jeśli dana firma przypisana jest właśnie do owego terenu):

– W Małopolsce: Poddziałanie 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju” (konkurs przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące) oraz Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP – TYP PROJEKTU A” (dotyczący wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług ), gdyż nabór do TYPU B zakończył się już w kwietniu 2016 roku

– Na Śląsku: Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” (nabór prowadzony jest w listopadzie i grudniu 2016 roku), jak również Działanie 3.3 „Technologie informacyjno‐komunikacyjne w działalności gospodarczej” (nabór miał trwać do 6 października 2016 roku, lecz z powodu problemów technicznych został przedłużony o 2 miesiące – termin mija zatem 6 grudnia 2016 roku)

– Na Podkarpaciu: Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje Bezpośrednie” (nabór prowadzony w IV kwartale roku 2016)

– W Świętokrzyskim: Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” oraz Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” (nabór prowadzony w IV kwartale roku 2016)

Każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwoju swojej firmy i chciałby ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na ten cel, powinien uważnie przeglądać w Internecie informacje dotyczące konkursów – co jakiś czas organizowane są bowiem nowe, natomiast nie należy nigdy zwlekać z przygotowywaniem wniosków do ostatniej chwili, gdyż opracowanie solidnego projektu zajmuje nieco czasu. Konieczne jest najpierw wymyślenie czegoś ciekawego, a następnie przyszykowanie całej dokumentacji – w tym także biznesplanu – oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zwykle trwa to kilka tygodni. Więcej informacji o dotacjach unijnych na inwestycje.

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać