Katarzyna Biniek 25.11.2011
Obywatel w UE
Wolontariat Europejski
fot.sxc.hu

„Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”, pod takim właśnie hasłem Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Każdego roku miliony Europejczyków angażują się w nieodpłatną, dobrowolną i świadomą pracę na rzecz innych.  Dzięki swej woluntarystycznej pracy pomagają w budowie społecznej spójności i dobrobytu.  Sektor wolontariatu generuje w krajach Europy Zachodniej od 3 do 5% PKB.

Jak pokazują statystyki w krajach postkomunistycznych wolontariat jest nadal mniej popularny niż w Europie Zachodniej.  Chociaż wyraźnie zauważa się, że ta dysproporcja z roku na rok maleje.  Widać to na przykładzie naszego kraju, gdzie coraz częściej młodzi ludzie angażują się w pracę na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dlatego też Unia wzywa kraje członkowskie do opracowywania wewnętrznych strategii mających na celu wsparcie, pochwałę, ułatwienie wolontariatu, ale przede wszystkim zachęcenie do niego.  Należy także podkreślić, że sama UE stwarza wiele możliwości pracy woluntarystycznej, przykładem jest chociażby EVS.

Wolontariat Europejski  (EVS – European Voluntary Service) to program wolontariatu zagranicznego, który w całości finansowany przez Unie Europejską.  W ramach tego projektu tysiące młodych ludzi wyjeżdża poza granicę swych krajów, by rozwijać swoje umiejętności, uczyć się nowych kultur i języków, ale przede wszystkim by dać siebie innym. Program skierowany jest to ludzi między 18 a 30 rokiem życia. W zależności od rodzaju projektu może on trwać od 2 do 12 miesięcy.

EVS swym zasięgiem obejmuję wszystkie kraję członkowskie UE jak i wiele państw partnerskich (m.in. Turcję, Gruzję, Armenię, Islandię, Izrael, Norwegię itp.). Udział w wolontariacie jest darmowy, przy czym uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz comiesięczne kieszonkowe. Projekty podzielone są na różne obszary tematyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można, więc pracować w obszarach takich jak: sztuka, ochrona środowiska, edukacja, sport, media i komunikowanie społeczne, mniejszości etniczne czy też wykluczenie społeczne. Całościowy nadzór nad programem sprawuje Komisja Europejska. Uchwala ona także budżet, który przykładowo w 2008 roku wyniósł 38 mln. euro.

Wszystkich bliżej zainteresowanych Wolontariatem Europejskim odsyłam na oficjalną stronę programu Młodzież w działaniu, http://www.mlodziez.org.pl/.

Źródło:

  1. http://www.europarl.europa.eu/pl/headlines/
  2. http://www.mlodziez.org.pl/

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Najnowsze w kategorii Obywatel w UE
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać