K
Karolina Wilczyńska
18.08.2015
Władysław Szymański: Świat i Polska wobec wyzwań

Medialny przekaz ostatnich lat kreuje coraz bardziej ponury obraz świata i żadnej wizji na jego przyszłość. Profesor Szymański zbiera te informacje w całość, ukazuje kryjące się za nimi procesy oraz pomaga stworzyć listę priorytetów, które ludzkość powinna przyjąć, by nad nimi zapanować.

W jasno sprecyzowanym przez siebie celu, Szymański stworzył listę pytań, na które w prezentowanej pozycji szuka adekwatnych i wyczerpujących odpowiedzi. Warto zaznaczyć, że autor nie zastrzega sobie prawa do wszechwiedzy i nieomylności, a raczej podkreśla, że prawidłowe odpowiedzi nie istnieją. Dlatego też sama próba postawienia tych pytań i zastanowienia się nad nimi jest, według słów autora, tak ważna.

Z siedemnastu pytań, które Szymański postanowił przedyskutować, pierwszych 18 dotyczy teraźniejszego świata, a pozostałe 9 – samej Polski. Poruszają one, często nie wprost, pełną gamę współczesnych problemów: od politycznych, przez ekonomiczno-społeczne, na ekologicznych i egzystencjonalnych kończąc. Przykładowe zagadnienia to obecny stan globalizacji, problem ocieplenia klimatu czy potencjalne skutki przyjęcia przez Polskę lub nie waluty euro.

O ile pierwszą część cechuje holistyczne podejście do tematu, część poświęcona Polsce skupia się przede wszystkim na krajowej gospodarce w jej obecnym kształcie. Jest to niewątpliwie cenna, bo całościowa i apolityczna, analiza sytuacji na rodzimym rynku. Jednak rozczaruje nieco czytelnika oczekującego komentarza na temat Polski wobec zarysowanej w poprzedniej części sytuacji na świecie, która jest dużo bardziej złożona niż sama gospodarka.

Mimo tej zasadniczej różnicy między dwiema częściami, w odpowiedzi na każde pytanie tezy stawiane przez autora przeplatają się z poglądami zarówno współczesnych ekspertów, jak i myślicieli z różnych momentów w historii ludzkości. Wypowiedzi i analizy uzupełniane są przez szereg twardych danych, zazwyczaj podanych w sposób nadający im większej wagi, jak choćby przez zestawienie ich w czasie. Trzeba jednak podkreślić, że choć książka napisana jest przystępnym językiem, nie jest to lekcja podstaw ekonomii, historii czy zachodniej myśli filozoficznej. Pewne podstawy są dla zrozumienia lektury konieczne, gdyż autor rezerwuje wyjaśnienia tylko dla zagadnień mniej powszechnych, które przeciętnemu czytelnikowi mogą być obce.

Gdy w skali świata narasta asymetria między szybko postępującymi zmianami a uświadomieniem sobie przez społeczeństwo tych zmian, rośnie rola przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, medialnych i politycznych, które by tę asymetrię ograniczały. W tym nurcie mieści się prezentowana książka.

Władysław Szymański

Po przeczytaniu tej pozycji, nie sposób nie wyciągnąć wniosku, że żyjemy w kluczowym momencie historii, już nie tylko ludzkości, ale i planety, i jak jeszcze nigdy dotąd mamy ogromny wpływ na dalszy rozwój dziejów. Początek XXI wieku to czas niepewności i niestabilności w znacznej mierze wywołanych przez oblicze kapitalizmu uwolnione przez postępującą globalizację, które ostatecznie muszą doprowadzić do powstania nowej równowagi na świecie. Jest to jednak lektura daleka od naiwnego optymizmu, a autor niejednokrotnie przyznaje, że sprostanie narastającym problemom będzie niezwykle trudne, bo wymagające transformacji niemal każdego aspektu życia całego społeczeństwa, z systemem wartości włącznie. Jest to o tyle ważne, że obecny okres przejściowy musi przekształcić się w nowy porządek świata w nadchodzących dekadach, natomiast ludzkość ma wpływ tylko na to, czy będą to zmiany na wspólną korzyść, czy nie.

Szymański nie podaje gotowych rozwiązań na palące problemy współczesnego świata. Niekiedy sugeruje kierunek zmian, jakie jego zdaniem powinny nastąpić, lecz przede wszystkim stara się nakreślić obraz złożoności otaczającego nas świata, gdyż pierwszym krokiem do działania jest właśnie świadomość jego konieczności. Pozycja na pewno nie wyczerpuje tematu wyzwań stojących przed światem i Polską, lecz jest bardzo dobrym miejscem na start.

Profesor Władysław Szymański jest kierownikiem Katedry Analizy Rynków i Konkurencji w Szkole Głównej Handlowej od wielu lat. Obecnie wykłada w Społecznej Akademii Nauk. Do jego najważniejszych publikacji ostatnich lat należą Niepewność i niestabilność gospodarcza (2011), Kryzys globalny (2009), Czy globalizacja musi być irracjonalna (2007).

 

Władysław Szymański „Świat i Polska Wobec Wyzwań”, wyd. Difin, Warszawa 2015, liczba stron 230.


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy