Judyta Szóstakowska 17.11.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Wjazd do UE tylko za pozwoleniem?
fot. europarl.europa.eu

Komisja Europejska zaproponowała stworzenie systemu zezwoleń na wjazd do UE. Rozwiązanie ma zapewnić skuteczniejszą kontrolę osób wjeżdżających na teren Wspólnoty, a tym samym pomóc zwalczać terroryzm i zwiększyć unijne bezpieczeństwo.  

Bruksela proponuje, by podróżujący – przed wjazdem do UE – wypełniali w Internecie odpowiedni wniosek oraz płacili 5 euro. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymywaliby zezwolenie na 5-letni pobyt w UE. Regulacje miałyby obowiązywać od 2020 r. Do ich wdrożenia potrzebna jest jednak zgoda europosłów i rządów państw członkowskich.

Zamykamy lukę w naszych systemach bezpieczeństwa. To pozwoli skuteczniej chronić nasze zewnętrzne granice i wewnętrzne bezpieczeństwo

– wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans

System ma być podłączony do działającej już w Strefie Schengen bazy, która gromadzi informacje m.in. o osobach poszukiwanych, objętych zakazem wjazdu, podejrzanych o terroryzm czy nielegalnie przebywających w jakimś kraju. Jego uruchomienie ma kosztować ponad 200 mln euro, a roczne utrzymanie – 85 mln euro. KE zaznacza jednak, że poprzez wprowadzenie opłat, system ma finansować się sam.

Źródło: onet.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać