Sandra Sych 17.03.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, Rada Europejska
Wiele niepewności w sprawie porozumienia UE z Turcją
fot. ec.europa.eu

W walce z kryzysem migracyjnym kraje europejskie starają się wypracować plan, który pomoże zmniejszyć falę uchodźców napływających do Europy. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli, odbywającego się 17-18 marca,  prawdopodobnie zostanie dopracowane porozumienie z Turcją, od którego zależy obecnie rozwiązanie kwestii uchodźców.

W związku z zamknięciem granicy grecko-macedońskiej Grecja znalazła się w dramatycznej sytuacji. Imigranci koczujący w Idomeni próbują forsować przejście graniczne. Duże nadzieje na rozwiązane kryzysu pokładane są w porozumieniu między UE a Turcją. Jednak warunki proponowane przez stronę turecką pozostawiają wiele wątpliwości.

Celem zaczynającego się w dniu dzisiejszym szczytu jest opracowanie projektu, który zaakceptują wszystkie strony. Głównym punktem porozumienia jest plan przyjmowania przez Turcję wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się z Turcji do Grecji w zamian za to, że kraje europejskie będą relokować uchodźców prosto z obozów w Turcji. Umowa obowiązywałaby na zasadzie, że za jednego Syryjczyka odesłanego do Turcji, UE musiałaby przyjąć jednego Syryjczyka z obozu w Turcji.

Sednem wprowadzenia umowy jest zmiana dotychczasowego systemu oraz uszczelnienie zewnętrznych granic UE, a także ograniczenie nielegalnej, niekontrolowanej migracji do UE. Do tej pory Turcja nie zabezpieczała wystarczająco swojego wybrzeża. Natomiast Grecja przyjmowała wszystkich imigrantów i bez odpowiedniej weryfikacji wysyłała ich na granicę z Macedonią, skąd poróżowali dalej do bogatszych krajów Europy. Porozumienie ma przede wszystkim zniechęcić do korzystania z nielegalnych kanałów relokacji. Brak gwarancji, że dotarcie do wybrzeży Europy umożliwi ubieganie się o azyl ma zatrzymać imigrantów w Turcji i sprawić, że tam będą oczekiwać na możliwość przedostania się do Europy w ramach legalnych przesiedleń.

W zamian za zgodę na plan relokacji i readmisji Turcja uzyska pomoc finansową na integrację pozostałych na jej terytorium uchodźców w wysokości 6 mld euro do 2018 roku. Ankara domaga się również zniesienia wiz dla jej obywateli i otwarcie pięciu rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych.

"Chcę przypomnieć trzy podstawowe zasady, którymi kierujemy się w naszych pracach. Po pierwsze, porozumienie musi być do przyjęcia przez wszystkie 28 krajów członkowskich UE, zarówno dla dużych, jak i małych. Po drugie, porozumienie musi być w pełni zgodne z prawem UE i prawem międzynarodowym, a po trzecie - musi ono skutecznie pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego i uzupełniać naszą całościową strategię".

Donald Tusk

Wiele wątpliwości stwarza jednak sprzeczność planu z konwencją genewską i prawem unijnym. Bruksela uważa jednak, że jest to możliwe do zrealizowania. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. Unia wykorzysta zapisy własnego prawa i umowy z Turcją, co pozwoli na masowe odsyłanie uchodźców do bezpiecznego kraju trzeciego, za pośrednictwem którego dostali się do Europy.

Istnieje obawa, że system wymiany w stosunki 1:1 może zachęcić Turcję do wysyłania nielegalnie większej liczby osób, co umożliwi odsyłanie na zasadach legalnej już relokacji większej liczby uchodźców z tureckich obozów. Dlatego, by zapobiec temu ryzyku Europa rozważa wdrożenie porozumienia tylko na określony czas lub w stosunku do z góry ustalonej liczby przesiedleń. Turcja natomiast miałaby dowieść, że rzeczywiście uszczelniła swoje granice, a napływ nielegalnych migrantów znacznie się zmniejszył.

Jeśli mechanizmy te zostałyby wdrożone z powodzeniem, UE planuje wprowadzenie ustaleń na stałe. Dalsze porozumienia nie polegałyby już na zasadzie 1:1 i dotyczyłby jedynie państw, które dobrowolnie wyraziły zgodę na przyjmowanie uchodźców. Szczyt w Brukseli ma pokazać, kto i ilu uchodźców zdeklaruje się przyjąć. Pierwszy dzień szczytu ma odbywać się bez udziału Turcji. Dopiero jutro ustalenia państw członkowskich zostaną skonfrontowane z deklaracjami i oczekiwaniami strony tureckiej.

Ostrożnym optymistą w sprawie porozumienia jest szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Chcę przypomnieć trzy podstawowe zasady, którymi kierujemy się w naszych pracach. Po pierwsze, porozumienie musi być do przyjęcia przez wszystkie 28 krajów członkowskich UE, zarówno dla dużych, jak i małych. Po drugie, porozumienie musi być w pełni zgodne z prawem UE i prawem międzynarodowym, a po trzecie – musi ono skutecznie pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego i uzupełniać naszą całościową strategię” – poinformował przed dzisiejszym szczytem. 

Źródło: rp.pl, tvn24.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać