Karolina Lenartowicz 18.11.2012
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Wezwanie do stworzenia struktury militarnej w UE
fot. consilium.europa.eu

W czwartek, 15 listopada odbyło się w Paryżu spotkanie ministrów obrony i spraw zagranicznych pięciu państw UE. Przedstawiciele Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Hiszpanii rozmawiali o europejskiej polityce w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

 

W dokumencie przyjętym przez uczestników spotkania stwierdzono, że Unia potrzebuje nowej wojskowej organizacji do zarządzania operacjami wojskowymi. „Jesteśmy przekonani, że Unia Europejska musi zorganizować prawdziwą cywilno-wojskową strukturę, której obowiązkiem byłoby planowanie i prowadzenie misji i operacji” – stwierdzili przedstawiciele 5  państw UE.

Jak powiedział francuski minister obrony, Jean-Yves Le Drian, komunikat przygotowany przez dyplomatów ma pobudzić dyskusję na temat bezpieczeństwa przed unijnym szczytem w 2013 r., gdzie omawiana będzie polityka obronna UE. Ministrowie obecni w Paryżu wezwali do większego zaangażowania w łączenie i udostępnianie zdolności wojskowych (pooling and sharing), przede wszystkim w obliczu cięć budżetowych spowodowanych kryzysem gospodarczym. Komunikat wydany po spotkaniu wzywa również członków Unii do zwiększenia zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa i obrony UE. „Powinniśmy być przygotowani do posiadania, szkolenia, rozmieszczania i utrzymania niezbędnego wsparcia, w tym służb szybkiego reagowania, w tym Grup Bojowych Unii Europejskiej.” – głosi dokument.

Raport z paryskiego spotkania wskazuje również wojskowe priorytety UE na nadchodzące lata. Należą do nich: pomoc Somalii w walce z islamistami i piratami; wsparcie dla pokojowego rozwiązania konfliktu w Mali oraz misja szkoleniowa mająca za zadanie wsparcie malijskich sił zbrojnych; poparcie nowych libijskich władz w walce z islamistami; „normalizacja” sytuacji na Bałkanach; rozwiązanie konfliktu w Gruzji; oraz dalsze zaangażowanie UE w Afganistanie, w tym szkolenie afgańskiej policji.

Radosław Sikorski, polski minister spraw zagranicznych, powiedział po zakończeniu spotkania, że „jeśli UE chce być mocarstwem, to musimy mieć możliwość wywierania wpływu na naszych sąsiadów Czasem musimy użyć siły aby wesprzeć naszą dyplomację.” Sikorski wezwał również do stworzenia ambitnego budżetu UE na lata 2014 – 2020, który pomoże wzmocnić politykę obronną Unii.

 

 

Źródło: diplomatie.gouv.fr, euobserver.com, biznes.pl

Czytaj też: Przyjaciele Spójności pokazują swoja siłę.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać