Izabela Dziurlikowska 01.04.2016
Tylko na UE.org
Wawrzyk: na wojnie liczy się zwycięstwo
fot. sxc.hu

Po marcowych zamachach terrorystycznych w Brukseli świat kolejny raz stawia sobie pytanie, jak skutecznie przeciwstawiać się terrorowi.  – Jesteśmy w stanie wojny z terrorystami. Wszelkie działania prowadzące do zwycięstwa są dobre. Na wojnie nie liczą się prawa człowieka, na wojnie liczy się zwycięstwo – uważa dr hab. Piotr Wawrzyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

22 marca w Brukseli doszło do ataków terrorystycznych. Zgodnie z podanym w niedzielę bilansem ofiar,  śmierć poniosło 35 osób, w tym trzech zamachowców, a około 340 ludzi zostało rannych. Opinia publiczna nieustannie zadaje sobie pytanie, czy można było zapobiec tej tragedii. – Nie ma dobrego sposobu, by całkowicie wyeliminować zagrożenie terroryzmem. Można je jedynie ograniczyć – przyznaje prof. Piotr Wawrzyk. – Cel ten można osiągnąć poprzez większą czujność, stosowanie bardziej radykalnych metod walki z terroryzmem i mniej poprawności politycznej, czyli przekazanie większej władzy w ręce służb specjalnych – wylicza ekspert. Co należy rozumieć przez „bardziej radykalne metody”? – Stosowanie ekstremalnych form przesłuchań, jak podtapianie, permanentne przesłuchanie itd. Uważam, że przy tak dużym zagrożeniu terrorystycznym, jakie występuje, te formy działania to niezbędne minimum – podkreśla politolog.

"Zasadne byłoby także deportowanie z Europy całych rodzin przybyszów spoza jej terytorium, jeśli członek danej rodziny ma związki z terroryzmem".

Piotr Wawrzyk

Potrzebne europejskie Guantanamo

Jego zdaniem dobrym pomysłem byłoby też stworzenie  swego rodzaju europejskiego więzienia Guantanamo dla terrorystów, gdzie byliby oni przetrzymywani w jednym miejscu i dostępni dla służb antyterrorystycznych z różnych europejskich państw. – Zasadne byłoby także deportowanie z Europy całych rodzin przybyszów spoza jej terytorium, jeśli członek danej rodziny ma związki z terroryzmem – przekonuje prof. Wawrzyk. – Wiem, że takie podejście, odpowiedzialność zbiorowa, byłoby zapewne odbierane jako nieetyczne, wbrew prawom człowieka. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy ważniejsze są prawa terrorystów, czy ich ofiar? – zauważa nasz rozmówca.

„Na wojnie nie liczą się prawa człowieka”

Wielu komentatorów i ekspertów za słuszne w obliczu zagrożenia terrorystycznego uważa wprowadzenie zmian, choćby przez bardziej restrykcyjne kontrole na granicach, lotniskach, dworcach, mimo tego, że byłyby one uciążliwe dla zwykłych obywateli. – Jesteśmy w stanie wojny z terrorystami. Wszelkie działania prowadzące do zwycięstwa są dobre. Na wojnie nie liczą się prawa człowieka, na wojnie liczy się zwycięstwo – tłumaczy politolog. – Tym bardziej, jeśli chodzi o ochronę własnych obywateli. Tutaj wszystkie środki są odpowiednie. Nawet, jeśli należałoby nałożyć kontrolę na prywatną korespondencję w internecie, czy zastosować obserwację za pośrednictwem satelitów, nie mam nic przeciwko temu – deklaruje prof. Wawrzyk. – Jeśli mam wybrać więcej wolności czy więcej bezpieczeństwa, wybieram bezpieczeństwo – dodaje.

Niejednokrotnie słyszymy wątpliwości dotyczące przyjmowania uchodźców do krajów europejskich. Czy Europa powinna przyjmować przybyszów, jeśli zagraża to jej własnemu bezpieczeństwu? – Wszystkie państwa europejskie są stronami Konwencji Genewskiej o statusie uchodźcy, więc są zobligowane przyjmować uchodźców i pomagać im. Pytanie, czy przyjmowanie ich jest jedynym sposobem na pomoc. Uważam, że oprócz przyjmowania tych ludzi, należy wzmocnić działania na rzecz podnoszenia standardów pomocy i opieki nad uchodźcami w Turcji i Libanie, gdzie niejednokrotnie warunki bytowania urągają jakimkolwiek normom – uważa ekspert.

Podkreśla przy tym, że zawsze w gronie osób zweryfikowanych jako uchodźcy, mogą się znaleźć osoby, które po przyjeździe do Europy zostaną zwerbowane na terrorystów. – Organizacje terrorystyczne często szukają już w Europie nowych członków, a więc ludzi, którzy nie przybyli tu z zamiarem dokonywania aktów terroru, mają legalne podstawy pobytu, ale później zostali do tego skłonieni – wyjaśnia nasz rozmówca i dodaje, że przed tego rodzaju zagrożeniem nie sposób się obronić.

Niezbędna wymiana informacji

Po każdym nowym zamachu instytucje unijne i ich przywódcy apelują o solidarność i ślą kondolencje do rodzin ofiar. Czy Unia Europejska jest w stanie zrobić coś więcej, by skuteczniej dbać o bezpieczeństwo? – Europol (Europejski Urząd Policji – red.) powinien mieć większe kompetencje w zakresie pozyskiwania informacji od państw członkowskich na temat działań terrorystycznych i podejrzanych o to osób. Służby krajowe powinny móc sprawdzać w Europolu, czy dana osoba nie jest ścigana/podejrzana o terroryzm w innym państwie. To zdecydowanie zmniejszyłoby zagrożenie w Europie – uważa Piotr Wawrzyk. Wskazuje też, że służby specjalne danego kraju po pozyskaniu informacji o terrorystach, powinny przekazywać je organom innych państw, by informacje te szybciej docierały do wielu krajów, co pozwoliłoby znacząco ograniczyć zagrożenie terrorystyczne.

Problemy z wymianą informacji między państwami wystąpiły też przy okazji zamachów z 22 marca. Prezydent Turcji zarzuca państwom europejskim, że zignorowały ostrzeżenia, iż Ibrahim El Bakraoui (jeden z zamachowców w Belgii) jest islamistycznym bojownikiem, choć był już zatrzymany w Turcji, i nie podjęły wcześniej odpowiednich działań zabezpieczających.

Źródło: własne

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać