Materiał PR 16.04.2017
Polecamy
W co inwestować w długim okresie?

Chociaż większość Polaków inwestuje krótkoterminowo, to inwestycje w długim okresie są najbardziej opłacalne. Fakt, że trzeba wtedy „zamrozić” kapitał na długi czas, ale zyski mogą być znacznie większe. Należy starać się natomiast pomnażać swoje oszczędności, wybierając takie instrumenty, które obarczone są jak najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Dlaczego warto wybierać fundusze inwestycyjne?

Cieszy fakt, że rośnie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. Dzisiaj jednostki uczestnictwa nabywa co dziesiąty Polak, który w ogóle decyduje się pomnażać swoje oszczędności. Fundusze inwestycyjne są doskonałą alternatywą dla ryzykownego lokowania środków na giełdzie Papierów Wartościowych albo rynku Forex.

Fundusze inwestycyjne obarczone są najmniejszym ryzykiem utraty kapitału ze wszystkich tzw. agresywnych instrumentów inwestowania. Poza tym są wygodne. Inwestor nabywa jednostki uczestnictwa i cały portfel funduszy oddaje profesjonalistom, którzy będą nim jak najlepiej zarządzać. Inwestowanie w fundusze jest zbiorowe. Można nabywać jednostki uczestnictwa w wielu różnych funduszach i w ten sposób minimalizować ryzyko.

Na jakie fundusze należy zwracać uwagę?

Największy zysk gwarantują fundusze, w które inwestuje się w długim okresie. Wszystko dlatego, że nikt nie zapewnia w ich przypadku wzrostu wartości w konkretnym czasie. Wartość jednostek może spadać, by za chwilę wzrastać, nie można tego przewidzieć. Jeśli inwestor będzie nabywał jednostki uczestnictwa tylko w krótkim okresie, może nie dać sobie szansy na zarobek. Wzrost wartości aktywów może trwać całe miesiące, a nawet lata.

Jeśli ktoś ma zamiar inwestować w fundusze inwestycyjne w krótkim okresie, lepiej niech wybierze lokatę terminową albo założy konto oszczędnościowe. Fundusz to sposób na pomnażanie środków dla tych wszystkich, którzy mogą pozwolić sobie na „zamrożenie” pieniędzy w długim okresie.

Im większe ryzyko, tym większy zysk

Kiedy ustaliliśmy już, że fundusze inwestycyjne są dobrą opcją dla tych, którzy nastawiają się na pomnażanie oszczędności w długim terminie, to teraz warto rozważyć możliwości inwestowania w poszczególne ich typy. Wiadomo, że te bardziej ryzykowne mogą przyczynić się do generowania największego zysku.

Najmniejszym ryzykiem obarczone są fundusze pieniężne. Długi okres ich trwania to już pół roku, bo wartość jednostek takiego funduszu może zmieniać się w krótkim czasie. Zysk z uczestnictwa nie jest jednak w tym przypadku zbyt duży dla inwestorów.

Inwestowanie w okresie co najmniej kilkunastu miesięcy to takie, w którym jednostki uczestnictwa nabywa się w funduszach obligacji. Z podobnym ryzykiem muszą liczyć się ci, którzy inwestują w fundusze mieszane, ale w ich przypadku na zysk trzeba czekać o wiele dłużej – to nawet 3 do 5 lat. Z największym ryzykiem wiążą się fundusze akcyjne. Inwestorzy muszą wtedy lokować swoje oszczędności na naprawdę długi okres, co najmniej 5 lat.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać