Izabela Dziurlikowska 28.06.2016
Rada Europejska
Jak unijni liderzy odpowiedzą na Brexit?
fot. consilium.europa.eu

Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni liderzy będą mówić głównie o referendum w Wielkiej Brytanii i jego skutkach dla UE. Ponadto w programie rozmów są kryzys migracyjny, relacje zewnętrzne i jednolity rynek cyfrowy.

Decyzja Brytyjczyków o Brexicie wstrząsnęła Brukselą. Najważniejszym punktem spotkania RE będą dyskusje o brytyjskim referendum i jego skutkach dla Unii Europejskiej.

We wtorek premier David Cameron wyjaśni sytuację w Wielkiej Brytanii po referendum. Unijne źródła informują nieformalnie, że premier Cameron nie zgłosi wniosku o wystąpienie z UE, co byłoby pierwszym etapem procedury wyłączenia państwa ze Wspólnoty.

„Europa jest gotowa na proces rozwodowy z Wielką Brytanią, nawet dzisiaj. (…) Ale chcę podkreślić bardzo mocno, że bez notyfikacji ze strony Zjednoczonego Królestwa, nie rozpoczniemy żadnych negocjacji nad rozwodem, ani przyszłymi relacjami” – zapowiedział szef RE Donald Tusk.

Część europejskich polityków postuluje, by odpowiednią procedurę rozpocząć jak najszybciej.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował, by na marginesie szczytu zorganizować nieformalne spotkanie 27 państw członkowskich, na którym byłaby dyskutowana przyszłość UE.

Oprócz Brexitu liderzy na szczycie rozmawiać będą również o kryzysie migracyjnym, wspólnym rynku cyfrowym i europejskim semestrze.

 

 

Źródło: tvn24.pl, consilium.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać