Damian Gwóźdź 28.02.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Unia nakłada sankcje na Libię
fot. FKE

Rada Unii Europejskiej przyjęła 28 lutego decyzję implementującą Rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych  z 26 lutego nakładająca na Libię sankcje, w tym embargo na sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Przedstawiciele państw członkowskich UE równocześnie podkreślili, że zastosowane środki mają być skierowane nie w zwykłych obywateli, ale odpowiedzialne z rozlew krwi elity rządzące, w tym Muammara Al-Kadafiego.

Głównym celem nałożenia wspomnianych sanki przez kierownictwo Unii Europejskiej jest wywołanie nacisku na reżim dyktatora i zmuszenie go do zaprzestania walki z demonstrującymi. Jednym z najważniejszych ograniczeń stał się zakaz sprzedaży i importu na terytorium Libii broni, sprzętu wojskowego i amunicji, która później mogłaby zostać wykorzystana przeciw niewinnym Libijczykom. Bruksela postanowiła także nałożyć ograniczenia wizowe i zamrozić konta najważniejszych polityków i władz w Libii. Środek ten został zastosowany również względem  Al-Kadafiego i członków jego rodziny. Łącznie Unia Europejska zakazała wjazdu na swoje terytorium 16 osobom, kolejnych 20 utraciło dostęp do swoich środków finansowych zdeponowanych w europejskich bankach.

Reakcja Unii Europejskiej jest odpowiedzią na długo utrzymujący się  chaos w Libii. Jeszcze 23 lutego przedstawiciele 27 państw wyrazili swoje zaniepokojenie i  dezaprobatę dla działań reżimu wobec demonstrujących obywateli. Rozlew krwi w Trypolisie i innych libijskich miastach potępili m.in.: Wysoki Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.  Politycy już wtedy wezwali do zaprzestania działań zmierzających do stłumienia buntów i przeprowadzenia podstawowych reform demokratycznych w państwie.

 

Źródło: concillium.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać