Izabela Dziurlikowska 09.05.2016
Polityka, Rada Europejska
UE wybierze Tuska na drugą kadencję?
fot. europarl.europa.eu

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Niemcy dobrze oceniają Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Na tyle dobrze, że są skłonni poprzeć go na drugą kadencję. O poparciu PiS, w imieniu ugrupowania, zapewnia również eurodeputowany Ryszard Czarnecki.

Źródła „Rzeczpospolitej” informują, że praca Donalda Tuska w RE jest dobrze odbierana przez Berlin. Niemcy doceniają jego wkład w trudne negocjacje Grecji z wierzycielami, rozmowy z brytyjskim premierem dotyczące warunków dalszego członkostwa Wysp w UE, a także zmianę stanowiska w sprawie kryzysu migracyjnego i poparcie dla porozumienia z Turcją.

Trwają spekulacje na temat tego, czy Polak uzyska poparcie rządu PiS. „Jeśli Tusk nie zostanie ponownie szefem Rady Europejskiej, to nie na skutek akcji rządu Prawa i Sprawiedliwości, lecz braku poparcia innych państw. Nasze będzie miał: w przeciwieństwie do jego macierzystej partii nasz lider nie złamie zasady mówiącej, że Polak głosuje na Polaka” – zapewnia w imieniu PiS eurodeputowany Ryszard Czarnecki.

Kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa RE trwa od 1 grudnia 2014 roku. Przypomnijmy, że Rada Europejska powołuje swojego Przewodniczącego na okres 2,5 roku, większością kwalifikowaną. Jego mandat może być jednokrotnie odnawiany. Przewodniczący prowadzi obrady Rady, zapewnia przygotowanie i ciągłość jej prac, oraz służy jako główny negocjator pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich w Radzie. W trakcie swojej kadencji nie może pełnić żadnych funkcji krajowych, nie jest jednak wykluczone obejmowanie przez niego innych stanowisk w instytucjach UE.

 

Źródło: onet.pl, rp.pl, uniaeuropejska.org

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać