K
Michał Marusik
27.01.2016
UE jest wielką porażką

Eurosceptyczne poglądy na aktualne kwestie dotyczące UE w rozmowie z członkiem Parlamentu Europejskiego.

O nowej frakcji w PE, ostatnich działaniach Unii Europejskiej wobec Polski i reakcji polskich władz, a także o przyszłości Frontexu, z eurodeputowanym Michałem Marusikiem, wiceprzewodniczącym frakcji Europa Narodów i Wolności, prezesem Kongresu Nowej Prawicy, rozmawiał Jakub Chmielewski.

Na początku VIII kadencji Parlamentu Europejskiego członkowie Kongresu Nowej Prawicy byli posłami niezrzeszonymi. Po roku zawiązano porozumienie pomiędzy partiami eurosceptycznymi i utworzona została nowa frakcja – Europa Narodów i Wolności. Dlaczego zdecydowali się Państwo na ten krok? Dlaczego nie dołączyli Państwo do funkcjonującej już wtedy frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, która również prezentuje eurosceptyczne stanowisko?

Stało się tak dlatego, że posłowie niezależni śmielej opisywali stan Unii Europejskiej i realne problemy Europy.

Jak przebiega współpraca w ramach Europy Narodów i Wolności? Co łączy Kongres Nowej Prawicy z innymi partiami wchodzącymi w skład tej frakcji i co go od nich odróżnia? Czy często dochodzi do niezgodności poglądów?

Do niezgodności poglądów nie dochodzi nigdy, bo we frakcji ENW nie istnieje coś takiego jak „dyscyplina klubowa”. Każdy pracuje i głosuje wedle własnego sumienia.

KNP od początku swojej działalności zwraca uwagę na problem utraty suwerenności przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jak zatem skomentuje Pan pomysł objęcia Polski nadzorem przez Komisję Europejską, czy też nałożenie na nią sankcji? Czy Unia w ogóle powinna zajmować się polityką wewnętrzną nowego rządu?

Polityką wewnętrzną „starego rządu” też Unia zajmować się nie powinna. Jakiekolwiek próby nakładania na Polskę jakichkolwiek sankcji powinny zostać odczytane jako gest wrogości i poskutkować natychmiastowym wyjściem Polski z UE. Tak – Kongres Nowej Prawicy traktuje suwerenność poważnie i dosłownie. Nasze sprawy są nasze i tylko nasze.

Jak ocenia Pan dotychczasowe działania polskich władz, które sprzeciwiają się interwencji Unii Europejskiej w tej sprawie?

Polskie władze nie sprzeciwiają się interwencji Unii w polskie sprawy wewnętrzne. Gdyby tak było, to premier polskiego rządu (i żaden przedstawiciel polskich władz) nie uczestniczyłby w rozpatrywaniu wewnętrznych spraw Polski poza instytucjami państwa polskiego.

Martin Schulz powiedział, że podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce „całe demokratyczne spektrum od lewicy do prawicy może zaakcentować, że taka polityka sprzeczna jest z podstawowymi wartościami europejskimi”. Czy Pan jako europoseł widzi polityczną wolę podjęcia takiej decyzji?

Nie znam zawartości pojęcia „wartości europejskie”. W Polsce powinna funkcjonować Wolność, Własność i Sprawiedliwość.

Na początku stycznia doszło do spotkania między Jarosławem Kaczyńskim a premierem Węgier Viktorem Orbanem. Czy Pańskim zdaniem może to być początek zacieśniania relacji między Polską a Węgrami? Reuters ocenił, że to spotkanie wzmocni powstającą w Europie Środkowej eurosceptyczną oś.

Nie ma żadnych informacji o treści tego spotkania. I dobrze zresztą; znaczyłoby to, że to spotkanie prawdopodobnie było istotne.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów zlikwidowała stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Czy Pańskim zdaniem taka decyzja to znak, że rząd nie chce przyjęcia przez Polskę europejskiej waluty, czy może zadania pełnomocnika po prostu zostaną przekazane innym organom?

Polski rząd w tej sprawie prawdopodobnie sam nie wie czego chce. W wielu innych sprawach zresztą też. Pewnie każdy z ministrów chce czegoś innego. A swoją drogą, takie stanowisko jak ten „Pełnomocnik…” nie służyło niczemu innemu jak tylko zapewnieniu godziwego wynagrodzenia i prestiżu komuś z rządzącej kamaryli politycznej. Kamaryla się zmieniła, więc trzeba jedne urzędy zlikwidować, a inne powołać.

Rada Europejska poparła pomysł Komisji Europejskiej, według którego Frontex ma zostać przekształcony w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej z większymi uprawnieniami. Czy popiera Pan takie rozwiązanie? Czy powstanie tej agencji przyczyni się do ograniczenia napływu imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu?

Do niczego się nie przyczyni, a jeśli już to tylko do odwleczenia niezbędnego zamknięcia i kontroli granic. Frontex pokazał swoje prawdziwe oblicze: służył tylko do pobierania wynagrodzeń. Teraz – w obliczu realnego, potężnego zagrożenia Unia proponuje Frontex w ogóle rozwiązać. Prawdopodobnie proponuje takie „rozwiązanie”, bo głupszego i bardziej szkodliwego nikomu nie udało się wymyśleć.

Jakie są według Pana największe wyzwania stojące obecnie przed Unią Europejską?

Odważne przyznanie się do faktu, że ta Unia jest już tylko jedną wielką porażką i kompromitacją. Oczywiście dla unijnych biurokratów jest gigantycznym Eldorado, tylko czy Europie potrzebny jest tak piękny i majestatyczny pasożyt?

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy