KNBE 16.05.2017
Polecamy
Uchodźca a imigrant – konferencja naukowa na UKSW

Koło Naukowe Badań nad Europą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pn. „Uchodźca a imigrant. Problematyka polityczna i prawna z perspektywy państw UE”.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017, w godz. 9:30-15:00, Aula im. Roberta Schumana w bud. 21 ,
kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

PROGRAM :
9:30 – rozpoczęcie konferencji

Panel I – ekspercki

9:35 – 11:45 – wystąpienia prelegentów:

 • 9:35 – Przedstawicielstwo UNHCR
  Recepcja uchodźców w UE. Wybrane problemy
 • 9:50 – dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska
  Wpływ kryzysu migracyjnego w UE na strefę Schengen i kontrolę granic zewnętrznych UE
 • 10:05 – dr Jolanta Szymańska
  Wpływ kryzysu migracyjnego na politykę imigracyjną i azylową UE . Aspekty polityczne
 • 10:20 – Sebastian Rysz (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)
  Propozycje Komisji Europejskiej w kierunku wzmocnienia polityki UE wobec imigrantów i uchodźców
 • 10:20 – 11:00 – dyskusja z udziałem publiczności
 • 11:00 – 11:20 – przerwa

Panel II – studencko-doktorancki

 • 11:20 – rozpoczęcie panelu II, wystąpienia studentów i doktorantów
 • 11:25 – Magdalena Mroczek
  Prawa kobiet jako prawa człowieka. Perspektywa migracji
 • 11:40 – mgr Paweł Janas
  Regulacje prawne dotyczące zatrzymania cudzoziemca w świetle ustawy o cudzoziemcach
 • 11:55 – Aleksander Olech
  Prawa człowieka – uchodźcy i imigranta, a zakaz noszenia burek, nikabów i hidżabów
 • 12:05 – mgr Agata Smolak
  Perspektywa państw Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do kryzysu migracyjnego
 • 12:30 – Kamila Ziemian
  Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej na przykładzie Francji
 • 12:35 – 13:00 – dyskusja z udziałem publiczności
 • 13:00 – zakończenie konferencji

Kontakt:
Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Badań nad Europą
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23

Facebook KNBE: www.facebook.com/kolonaukowe.BadanNadEuropa/
e-mail: knbe.uksw@gmail.com

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Pozostałe wiadomości
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać