KNBE 16.05.2017
Polecamy
Uchodźca a imigrant – konferencja naukowa na UKSW

Koło Naukowe Badań nad Europą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pn. „Uchodźca a imigrant. Problematyka polityczna i prawna z perspektywy państw UE”.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017, w godz. 9:30-15:00, Aula im. Roberta Schumana w bud. 21 ,
kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Panel I – ekspercki

9:35 11:45 – wystąpienia prelegentów:

 •  9:35 – Warszawskie biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (tbc)
  Recepcja uchodźców w UE. Wybrane problemy
 • 9:50 – dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska
  Wpływ kryzysu migracyjnego w UE na strefę Schengen i kontrolę granic zewnętrznych UE
 • 10:05 – dr Jolanta Szymańska
  Wpływ kryzysu migracyjnego na politykę imigracyjną i azylową UE . Aspekty polityczne
 •  10:20 – Sebastian Rysz (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)
  Propozycje Komisji Europejskiej w kierunku wzmocnienia polityki UE wobec imigrantów
  i uchodźców
 • 10:35 – Wystąpienie specjalne: dr Adam Bodnar (tbc)
  System ochrony uchodźców w Polsce. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw uchodźców na terenie państwa przyjmującego

11:05 – 11:50 – dyskusja z udziałem publiczności

11:50 – 12:10 – przerwa

Panel II – studencko-doktorancki

12:10 – rozpoczęcie panelu II, wystąpienia studentów i doktorantów

 

Kontakt:
Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Badań nad Europą
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23

Facebook KNBE: www.facebook.com/kolonaukowe.BadanNadEuropa/
e-mail: knbe.uksw@gmail.com

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać