Opublikowano: 24.06.2016
- Jeżeli tak duży wstrząs, jak wystąpienie jednego z ważniejszych państw europejskich nie skłoni Brukseli do zmian, będzie to oznaczać, że Unia Europejska zmier...
 • Opublikowano: 07.06.2016
  Do finału konkursu o Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego zakwalifikowała się ostatnio książka pt. „Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegra...
 • Opublikowano: 11.05.2016
  Czy Donald Tusk otrzyma poparcie, by zostać w Radzie Europejskiej na kolejną kadencję? „Jeśli polski rząd wyrazi poparcie dla przedłużenia jego o...
 • Opublikowano: 05.05.2016
  – Ukraina nie powinna się skupiać na konkretnej perspektywie czasowej, jeśli chodzi o wstąpienie do UE. Najważniejsze powinno być wdrażanie refor...
 • Opublikowano: 28.04.2016
  - Brytyjczycy muszą pamiętać, że Unia nie jest perfekcyjna, ale lepiej im jest w Unii, niż poza nią. Będąc jej członkiem mogą ją zmieniać, popraw...
 • Opublikowano: 11.04.2016
  Kryzys w latach 2007-2008 oraz wojny na peryferiach Europy i Bliskim Wschodzie skutkują masowym napływem uchodźców. Wzrost uznania dla populistyc...
 • Opublikowano: 01.04.2016
  Po marcowych zamachach terrorystycznych w Brukseli świat kolejny raz stawia sobie pytanie, jak skutecznie przeciwstawiać się terrorowi.  – Jesteś...
 • Opublikowano: 15.03.2016
  Jak na opinię Komisji Weneckiej w sprawie Polski zareagują unijne organy? Czy grożą nam negatywne reperkusje tej opinii? – Na skutek możliwej neg...
 • Opublikowano: 10.03.2016
  7 marca liderzy państw członkowskich UE spotkali się z przedstawicielami Turcji, by rozmawiać o możliwościach rozwiązania kryzysu migracyjnego w ...
 • Opublikowano: 27.01.2016
  Ewentualne zaostrzenie się sporu wokół przestrzegania reguł państwa prawa w Polsce z dużą dozą prawdopodobieństwa ograniczy możliwość wywierania ...
 • Opublikowano: 01.12.2015
  1 grudnia 2014 roku Donald Tusk przejął stanowisko szefa Rady Europejskiej od Hermana Van Rompuy'a. W tym czasie UE musiała się zmierzyć m.in. z ...
 • Opublikowano: 16.11.2015
  Piątkowe zamachy terrorystyczne w Paryżu pobudziły europejską dyskusję na temat bezpieczeństwa. Co może zrobić Unia Europejska, by skuteczniej br...
 • Opublikowano: 10.11.2015
  12 listopada na Malcie odbędzie się nieformalny szczyt unijnych liderów na temat migracji. W Polsce termin ten pokrywa się z pierwszym, inaugurac...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać