Tamara Barriga 07.07.2011
Prezydencja Polski w UE
Tusk: Europa to najlepsze miejsce na Ziemi
fot. premier gov.pl

Premier Donald Tusk przedstawił wczoraj Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji. Szef polskiego rządu podziękował też europosłom za wspieranie procesu zjednoczenia Europy i przywracanie wiary w sens integracji.

„Europa to najlepsze miejsce na Ziemi. Nikt niczego lepszego nie wymyślił” – powiedział Tusk, przypominając, że integracja europejska była odpowiedzią na I i II wojnę światową.

Premier odniósł się do obecnego kryzysu w Europie, zaznaczając, że jego przyczyną nie jest zjednoczona Europa, jej instytucje, czy budżet. Zaś sama walka z kryzysem została wymieniona jako jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Tusk dodał, że walka z kryzysem musi uwzględniać pamięć o wspólnych wartościach i wspólnej historii.

W wystąpieniu pojawiła się także kwestia praw obywateli państw członkowskich, w tym możliwości swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej. Premier przypomniał, że UE to również, wspólne dla wszystkich, podstawowe wartości i ich skuteczna ochrona. Odniósł się też do wątpliwości dotyczących wspólnego budżetu czy wzmacniania europejskich instytucji. Zgodnie ze słowami szefa rządu, silna UE oznacza efektywne wydawanie pieniędzy, instytucje europejskie zdolne do podejmowania decyzji, więcej bezpieczeństwa, więcej wolności i dobrobytu oraz więcej europejskiego przywództwa. Brak tych cech będzie powodował coraz większą bezradność Unii na arenie międzynarodowej.

Ważną kwestią poruszoną przez premiera Tuska było bezpieczeństwo Europy – priorytetem polskiej prezydencji ma być nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale też bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe i surowcowe.

Inny polski priorytet to „otwarta Europa”. Premier podkreślił, że „jeśli potrafimy budować Europę bezpieczną, dobrze chronioną, bez wewnętrznych barier, to nie musimy obawiać się otwierania Europy na innych”. Dlatego też, polska prezydencja będzie starała się o postęp w procesie integracji, w tym zakończenie procesu akcesji Chorwacji, podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą czy bliską współpracę z innym państwami w Europie, Azji i Afryce Północnej.

Wystąpienie premiera spotkało się z entuzjazmem większości eurodeputowanych – niemiecki deputowany Martin Schulz zauważył, że „Europa cierpi”, a rządom złudnie wydaje się, że problemy można rozwiązać na szczeblu krajowym. Pochwalił on wystąpienie Tuska między innymi za to, że polski premier jest przywódcą, który nie uważa UE za przyczynę kryzysu, a narzędzie do jego rozwiązania.

Ze strony polskich przedstawicieli w PE, niektóre opinie nie były z kolei mocno krytyczne. Marek Migalski stwierdził, że Donald Tusk przez 20 minut mówił „ogólnohumanistyczne banały”, a jedynie 3 minuty poświęcił na prezentację polskich priorytetów. Jeszcze krytyczniej do wystąpienia Tuska odniósł się były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Na konferencji prasowej premier Tusk, w towarzystwie przewodniczącego PE Jerzego Buzka i przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso, zachwalał polskie truskawki – których przywieziono do Strasburga 3 tony. Owoce mają promować polską prezydencję. Według słów premiera, ma być ona tak świeża i energetyczna, jak truskawki znad Wisły.

Źródło: premier.gov.pl, pl2011.eu, europarl.europa.eu, pap.pl, euronews.net

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać