Damian Gwóźdź 10.02.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego z wizytą w Tunezji
Simon Bussutil namawia do stworzenia "planu Marshalla dla Tunezji", fot. ec.europa.eu

Bezwarunkowa pomoc UE dla przemian w Tunezji, wsparcie dla tamtejszego społeczeństwa oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy władzami w Tunisie i Brukseli – tak brzmi główne przesłanie eurodeputowanych, którzy w pierwszym tygodniu lutego odwiedzili Tunezję. Była to pierwsza wizyta w tym kraju przedstawicieli PE po tzw. jaśminowej rewolucji.

Jednym z wyników spotkania w Tunisie było przygotowanie raportu przedstawiającego kluczowe wyzwania stojące przed władzą bezpośrednio po dokonanych przemianach. Według deputowanych, najważniejszym zagrożeniem dla stabilności Tunezji jest kryzys gospodarczy, który może zostać spowodowany odpływem turystów oraz zagranicznego kapitału w obawie przed dalszymi zamieszkami. Kolejnym niebezpieczeństwem jest ciągły brak stabilności, powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli oraz różnych instytucji działających w tym państwie. Trzecim z najważniejszych wyzwań jest według posłów przeprowadzenie przemyślanych reform. Miałyby one polegać na demokratyzacji życia publicznego i wprowadzeniu swobód obywatelskich, w tym wolności słowa i prasy. Daleko idące zmiany powinny zajść również w dziedzinie sądownictwa i procedurach wyborczych.

Posłowie Parlamentu Europejskiego zaapelowali również o pomoc finansową dla południowego sąsiada. Simon Bussutil, maltański poseł Europejskiej Partii Ludowej, wezwał państwa członkowskie do stworzenia „planu Marshalla dla Tunezji”. Miałby on być skierowany do tych, którzy odważyli się „podnieść kij demokracji w swojej ojczyźnie”. Głównymi jego beneficjentami staliby się młodzi Tunezyjczycy oraz sektor turystyczny. Bezrobocie wśród najmłodszych, zdolnych do zatrudnienia obywateli Tuneszji sięga bowiem nawet 50 proc.

Posłowie zgodzili się też w sprawie konieczności wysłania europejskich misji obserwacyjnych do Tunezji podczas najbliższych wyborów, a nawet utworzenia długoterminowego organu monitorującego rozwój demokratycznie powołanych organów.

Postulaty posłów Parlamentu Europejskiego znajdą swoje miejsce w pakiecie pomocowym UE przygotowywanym przez unijne Służby Działań Zewnętrznych. Zostanie on przedstawiony stronie tunezyjskiej podczas najbliższej wizyty wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton w Tunisie.

Źródło: europarl.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać