K
Janusz Korwin-Mikke
07.07.2015
TTIP to układ o handlu sterowanym przez skorumpowaną klikę biurokratów

.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest nieskuteczna, Unia Europejska nie powinna się wtrącać w konflikt ukraińsko – rosyjski, TTIP nie jest układem o wolnym handlu – o tych kwestiach ze Sławomirem Niedźwieckim rozmawiał eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke.

 

 Jest pan posłem formalnie niezrzeszonym w PE, ale stoi pan na czele Kongresu Nowej Prawicy*. Jakie jest stanowisko pana ugrupowania wobec kwestii budowy lub też umacniania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE?

Much ado about nothing. By prowadzić politykę trzeba mieć armię. Unia Europejska jej – na szczęście – nie ma.

1 grudnia 2009 r. wszedł z życie Traktat z Lizbony, który wcielił wiele zmian w zakresie WPZiB. Powołano urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który stoi na czele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – nowej unijnej służby dyplomatycznej. Jaki wpływ pana zdaniem ma ta reforma na pozycję UE w świecie?

Śmieją się nadal – tak jak śmiano się przedtem. „Na jaki numer telefonu dzwonić do UE w tej sprawie”?

Procedura powoływania Wysokiego Przedstawiciela wywołała niezadowolenie wśród wielu środowisk. Również sama kandydatura baronessy Catherine Ashton na ten urząd budziła kontrowersje. Co pan sądzi o trybie powoływania szefa unijnej dyplomacji i samej postaci C. Ashton?

Spiskowcy starają się – z powodzeniem – upchać na posady kolejnych komunistów.

Catherine Aston kończy już kadencję. Podległa jej Europejska Służba Działań Zewnętrznych funkcjonuje stosunkowo krótko, jednak proszę dokonać wstępnej oceny działalności i skuteczności tych organów dyplomacji UE.

SKUTECZNOŚĆ??? Wolne żarty chyba?

Jak w pana ocenie wygląda współpraca Parlamentu Europejskiego z ESDZ? Czy Parlament jest zadowolony z tej współpracy?

Wzajemne udawanie, że się coś znaczy. Marnowanie czasu.

Parlamentarna Komisja ds. Zagranicznych AFET liczy sobie w VIII kadencji aż 141 członków, w tym również pana. Jest najliczniejszą komisją w liczącym 751 posłów PE. Jak wiadomo polityka zagraniczna nie jest jedną z głównych prerogatyw UE, tym bardziej nie jest uwspólnotowiona. Jak pan wytłumaczy popularność tej komisji wśród eurodeputowanych?

Nie mam pojęcia.

Jedną ze strategii polityki zagranicznej UE jest Europejska Polityka Sąsiedztwa. W jej ramach są realizowane dwa główne, niejako konkurencyjne wobec siebie wymiary: Partnerstwo Wschodnie oraz Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Państwa członkowskie są podzielone w kwestii priorytetowego traktowania tych elementów. A jaka jest pana opinia w tej sprawie?

Tu już idą konkretne pieniądze. Jak w każdym ustroju biurokratycznym: dzielone głupio.

Jaka powinna być reakcja UE na kryzys ukraińsko-rosyjski i w jaki sposób wspólnota powinna przemawiać jednym głosem w tej sprawie? Czy jest to możliwe przy obecnych rozwiązaniach instytucjonalnych?

Żadna. Wtrącanie się w spór obcych państw może tylko zaszkodzić. Nie widzę powodu, by wszystkie kraje UE przemawiały – jak za Hitlera lub Stalina – jednym głosem.

Aktualnie trwają negocjacje ws. zawarcia Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Jak ocena pan bilans korzyści i strat w związku z wejściem w życie tej umowy o największej na świecie strefie wolnego handlu?

Gdyby miała to być „strefa wolnego handlu” niepotrzebne byłyby jakiekolwiek negocjacje. Ustalono by, że od  1 sierpnia 2015 roku znosimy wzajemnie cła – i koniec. Te wszystkie negocjacje dowodzą, że nie jest to układ o wolnym handlu, lecz o handlu sterowanym przez skorumpowaną klikę biurokratów.

Polska, jako członek UE, współuczestniczy w tworzeniu WPZiB. Jaka powinna być rola polskich władz na tej płaszczyźnie integracji europejskiej?

Wyciągnąć z UE jak najwięcej pieniędzy na budowę własnej armii .

Czy europeizacja polskiej polityki zagranicznej służy naszym interesom narodowym?

Dokładnie tak samo jak wejście Kazachstanu do ZSRS i sowietyzacja kazachskiej polityki zagranicznej służyła narodowym interesom Kazachstanu.

 

 

*Wywiad przeprowadzono jesienią 2014 roku.

 

rozmawiał Sławomir Niedźwiecki

 

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy