Aneta Witwicka 29.03.2011
Gospodarka i Finanse
Transport 2050: nowa strategia Komisji
fot.:sxc.hu

Komisja Europejska przyjęła wczoraj Białą Księgę o Transporcie w roku 2050 (Tzw. Strategia Transport 2050), która zakłada utworzenie europejskiego jednolitego obszaru transportu.

Celem nowej strategii jest zwiększenie mobilności Europejczyków, pobudzenie wzrostu i zatrudnienia, a także zmniejszenie zależności Europy od importowanej ropy naftowej oraz redukcja o 60 % łącznej emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu do 2050 r. Komisja podkreśliła znaczenie transportu i mobilności w kreowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto, jak zaznaczył Siim Kallas, odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji, przyjęta strategia zapewni, że walka z zanieczyszczeniem środowiska nie będzie równoznaczna z ograniczeniem mobilności Europejczyków.

Komisja przewiduje istotne zmiany w obecnym systemie transportu w Europie. Wśród najważniejszych celów na rok 2050 r. wskazano:
• miasta wolne od pojazdów o napędzie konwencjonalnym;
• przynajmniej 40 % paliw w lotnictwie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych i spełniać warunek niskoemisyjności; redukcja emisji towarzyszących transportowi morskiemu o przynajmniej 40 %;
• 50 % przesunięcie międzymiastowego ruchu pasażerskiego na średnie dystanse oraz transportu towarów z dróg na tory kolejowe i drogi morskie;
• wszystko to łącznie ma się przyczynić do zmniejszenia łącznych emisji w transporcie o 60 % w pierwszej połowie tego stulecia.

Zgodnie z postanowieniami Białej Księgi, w ramach jednolitego rynku w roku 2050 powstać ma jednolity europejski obszar transportu, na którym panować będzie ostrzejsza konkurencja między przewoźnikami i usługodawcami. Ponadto różne środki transportu połączone mają zostać w funkcjonalną na skalę europejską sieć. W tym celu Komisja przedstawiła 40 konkretnych inicjatyw, których implementacja zapewnić ma powstanie jednolitego obszaru transportu. Ich pełen wykaz znaleźć można na specjalnej stronie Komisji Europejskiej.

W ramach wdrażania Białej Księgi przygotowano listę środków, które implementowane mają zostać już w latach 2011-2014. Należą do nich m. in.: gruntowne przekształcenie ram prawnych dla kolei (tak, aby transport kolejowy do 2050 r. przejął znacznie większą część rynku przewozów pasażerskich i towarowych na średnie odległości), stworzenie transeuropejskiej sieci bazowej transportu każdego rodzaju, usunięcie tzw. wąskich gardeł komunikacyjnych (m.in. nieprzepustowe porty i lotniska), powstanie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, ujednolicenie prawodawstwa w dziedzinie praw pasażerów, przyjęcie Unijnego Strategicznego planu dotyczącego technologii transportowych, opracowanie czystych, bezpiecznych i cichych pojazdów dla każdego rodzaju transportu.

Źródło: europa.eu

Czytaj również: Biała księga o Transporcie w roku 2050

KE przedstawiła plan zwiększenia efektywności energetycznej
Nowe przepisy dotyczące transportu autobusowego na terytorium UE
Siim Kallas o zmianach w organizacji ruchu lotniczego w Europie

UE wskazuje na najsłabsze ogniwa europejskiej sieci lotnisk
 

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać