FKE 25.11.2016
Polecamy
Terroryzm w Europie – zachęcamy do udziału w konferencji naukowej
fot. sxc.hu

Koło Naukowe Badań nad Europą działające na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Terroryzm w Europie – aktywizacja grup terrorystycznych po powstaniu Państwa Islamskiego”. Konferencja odbędzie się w 8 grudnia w Warszawie.

Zjawisko przejawów istnienia grup terrorystycznych jest zauważalne w Europie od wielu lat. W ostatnim czasie bezpieczeństwo europejskie zostało zachwiane, zwłaszcza w odczuciu społecznym. Kryzys migracyjny i towarzyszące mu zjawisku ataki terrorystyczne, zdecydowanie obniżyły poczucie bezpieczeństwa obywateli Europy.

Poszukuje się źródeł, z których wynikały i wynikają zdarzenia, zaburzające poczucie ładu społecznego w Europie. Przyczyn może być wiele – liczne incydenty, wojna informacyjna, to wszystko powoduje narastanie obaw w wielu państwach Unii Europejskiej.

Konferencja ma na celu wskazanie istoty organizacji jaką jest Państwo Islamskie, źródła jego wpływów w Europie, a także zależności, jakie istnieją pomiędzy państwami europejskimi a ową organizacją. W tym kontekście zostanie podjęta również próba ukazania roli państw spoza UE w kwestii wpływów na istnienie terroryzmu w Europie od czasów powstania Państwa Islamskiego.

terroryzm_w_europie

Czas i miejsce wydarzenia:

8 grudnia 2016 r., godz. 15:00 – 18:30

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Aula im. R. Schumana w budynku nr 21.

PRELEGENCI:

  1. dr Wojciech Szewko – Narodowe Centrum Studiów Strategicznych
  2. dr Krzysztof Liedel – Collegium Civitas
  3. mgr inż. Piotr Durbajło – Wojskowa Akademia Techniczna
  4. dr Piotr Potejko – Uniwersytet Warszawski
  5. dr Grzegorz Abgarowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pobierz program konferencji

Śledź wydarzenie na Facebooku

Źródło: Koło Badań Nad Europą UKSW

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać