Tag: Traktat o Unii Europejskiej
 • Opublikowano: 18.11.2015
  Francuski minister obrony Jean-Yves Le Drian powołał się we wtorek w Brukseli na art. 42.7 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o wzajemnej pomocy państw w ...
 • Opublikowano: 21.02.2012
  Rada Europejska jest czołowym organem UE, pełniącym przede wszystkim rolę polityczną. Jej podstawowym zadaniem, zgodnie z art. 15 ust.1 Traktatu o Unii Europejs...
 • Opublikowano: 08.02.2012
  Traktat z Maastricht został podpisany 20 lat temu – 7 lutego 1992 roku. W dobie trudności, jakie przeżywa dziś Unia Europejska, poruszane przy jego tworzeniu py...
 • Opublikowano: 10.07.2010
  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać