Tag: szczyt
 • Opublikowano: 04.02.2017
  Podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Malcie liderzy państw UE przyjęli deklarację na rzecz wzmacniania kompleksowej unijnej polityki migracyjnej. ...
 • Opublikowano: 31.10.2016
  24 listopada w Brukseli odbędzie się 18. szczyt UE – Ukraina. W spotkaniu wezmą udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący KE Jean-Claude J...
 • Opublikowano: 26.08.2016
  W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym premier Polski Beaty Szydło, oraz Angeli Merkel. Politycy rozmawiali o ob...
 • Opublikowano: 12.07.2016
  Dziś w Pekinie rozpoczyna się dwudniowy szczyt UE-Chiny. Tematami rozmów będą wyzwania globalne i polityczno-gospodarcze relacje między stronami. https://twi...
 • Opublikowano: 03.07.2016
  O bezpieczeństwie Polski i regionu dyskutowali posłowie do Parlamentu Europejskiego – członkowie Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Bezpieczeństwa ...
 • Opublikowano: 28.06.2016
  Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni liderzy będą mówić głównie o referendum w Wielkiej Brytanii i jego skutkach dla UE. Po...
 • Opublikowano: 07.03.2016
  Przywódcy europejscy będą dziś rozmawiać z Turcją na temat kryzysu migracyjnego i pełnej realizacji porozumienia, jakie zawarto z tym krajem w listopadzie. Euro...
 • Opublikowano: 17.12.2015
  Walka z terroryzmem, kryzysem migracyjnym i dyskusja o Wielkiej Brytanii w UE - to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu unijnych liderów. Unijni p...
 • Opublikowano: 23.10.2015
  Słowenia zwróciła się o pomoc do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego. O prośbie skierowanej do Unii Europejskiej d...
 • Opublikowano: 21.10.2015
  W środę nad ranem słoweński parlament uchwalił ustawę zwiększającą uprawnienia wojska o możliwość wsparcia policji w ochronie granic. Po zamknięciu przez Węgry ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać