Tag: rynek wewnętrzny
 • Opublikowano: 03.09.2014
  Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska odbyła już rozmowę z przyszłym szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Do spotkan...
 • Opublikowano: 13.07.2012
  UE pracuje nad nową dyrektywą dotyczącą zarządzania tantiemami. Dokument ma ułatwić sprzedaż praw autorskich w Internecie oraz zwiększyć przejrzystość działania...
 • Opublikowano: 11.06.2012
  Komisja Europejska ogłosiła w piątek „zero tolerancji” dla niezgodnych z prawem, dodatkowych wymagań stawianych wobec usługodawców i usługobiorców z jednych kra...
 • Opublikowano: 23.04.2012
  W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej BIPE odbyła się konferencja prasowa dotycząca ogólnoeuropejskiego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich zorganizow...
 • Opublikowano: 22.02.2012
  Francja i Niemcy przedstawili wczoraj zieloną księgę ws. harmonizacji polityki podatkowej przedsiębiorstw. Dokument zakłada ujednolicenie podatku od przedsiębio...
 • Opublikowano: 15.02.2012
  Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenia statutu fundacji europejskiej. Proponuje się stworzenie jednej formy prawnej, która byłaby identyczna we w...
 • Opublikowano: 11.02.2012
  Z okazji dwóch lat sprawowania funkcji komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, Michael Barnier wydał oświadczenie, w którym podsumował swoje osiągnięcia oraz ...
 • Opublikowano: 10.07.2010
  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać