Opublikowano: 12.09.2015
Zgodnie z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Polska naruszyła unijne przepisy regulujące wewnętrzny rynek gazu poprzez ...
 • Opublikowano: 30.07.2015
  Wyższym cenom biletów dla obcokrajowców odwiedzających podparyski Disneyland przyjrzą się służby Komisji Europejskiej.  Francuskie władze otrzyma...
 • Opublikowano: 23.07.2015
  Europejski Trybunał Praw Człowieka polecił Włochom jak najszybsze uregulowanie kwestii związków partnerskich. Każda para, której odmówiono prawa ...
 • Opublikowano: 30.06.2015
  Od 15 czerwca 2017 roku opłata roamingowa na obszarze Unii Europejskiej zostanie zniesiona - zdecydowali negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i ...
 • Opublikowano: 18.06.2015
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że program skupu obligacji skarbowych na rynkach wtórnych z 2012 r. nie przekracza kompetencji Euro...
 • Opublikowano: 18.06.2015
  Niemiecki minister transportu Alexander Dobrindt zakwestionował w poniedziałek prawo Komisji Europejskiej do decydowania o uchwalonych przez parl...
 • Opublikowano: 05.06.2015
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska częściowo naruszyła dyrektywę o podatku VAT, obniżając jego stawkę na niektóre produ...
 • Opublikowano: 03.06.2015
  Jean- Claude Juncker zapowiedział, że KE wdroży postępowanie w sprawie wprowadzenia przez Niemców myta dla samochodów osobowych. Według szefa Kom...
 • Opublikowano: 20.05.2015
  Poprawa przejrzystości procesu decyzyjnego i lepsza jakość przepisów znajdują się wśród priorytetów nowego pakietu reform w programie lepszego st...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać