Tag: pomoc humanitarna
 • Opublikowano: 24.05.2016
  Istotne dla powstrzymania kolejnych wyburzeń byłoby częste i regularne sprzeciwiania się praktykom Izraela, który narusza mienie ufundowane przez Komisję Europe...
 • Opublikowano: 22.12.2014
  Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ocenił, że pomoc finansowa i humanitarna to najważniejsze zadania Unii Europejskiej w polityce wobec Ukrainy. Pragn...
 • Opublikowano: 12.08.2014
  W nocy wyruszył z Rosji konwój pomocy humanitarnej dla mieszkańców Doniecka i Ługańska - przekazała agencja ITAR-TASS. Z informacji wynika, że w skład kolumny w...
 • Opublikowano: 31.07.2014
  Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 2 miliony euro na walkę z epidemią Eboli w Afryce Zachodniej. W sumie pomoc finansowa UE wyniesie 3,9 miliona euro. Kom...
 • Opublikowano: 21.01.2014
  Szefowie dyplomacji państw UE zdecydowali w poniedziałek o wysłaniu żołnierzy do ogarniętej wojną Republiki Środkowoafrykańskiej. Polska również wesprze misję w...
 • Opublikowano: 15.10.2013
  Ambasadorowie państw członkowskich poparli zwiększenie unijnego budżetu na bieżący rok o 3,9 mld euro. Pieniądze pozwolą uregulować zaległe płatności.   Komisja...
 • Opublikowano: 04.03.2013
  Centrum Informacji Europejskiej MSZ zaprasza na spotkanie z cyklu „Świat otwarty dla Seniorów”. Temat spotkania: „Polska współpraca rozwojowa na rzecz kobiet”. ...
 • Opublikowano: 27.01.2013
  Milenijne Cele Rozwoju, wyznaczone przez społeczność międzynarodową w 2000 r., wpływały na kierunki polityk pomocowych i rozwojowych UE. W 2015 roku mija wyznac...
 • Opublikowano: 14.01.2013
  Wiadomo już, ile środków przeznaczy Komisja Europejska na pomoc humanitarną w 2013 r. W zaakceptowanej 10 stycznia „Decyzji o światowej pomocy humanitarnej” (an...
 • Opublikowano: 30.09.2012
  Rosnąca przemoc w kraju i utrudniony dostęp do obywateli Syrii potrzebujących pomocy powoduje, że dostarczenie odpowiednich środków wsparcia humanitarnego jest ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać