Tag: polityka pieniężna
 • Opublikowano: 25.03.2015
  Szczerze polecam unikalną publikację pod redakcją prof. Małgorzaty Zaleskiej „Europejska unia bankowa”.  Jest to bardzo ciekawa praca zbiorowa, która próbuje op...
 • Opublikowano: 03.02.2015
  Według niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schaeuble słabnie zaufanie do euro. Wpływ na to mają niedawne zdarzenia - zapowiedź programu luzowania ilościowe...
 • Opublikowano: 23.10.2014
  Inflacja w strefie euro niezmiennie spada, w Polsce zmagamy się już z nieznaczną deflacją, a na rynkach występuje stagnacja. Co w tej sytuacji zrobi Europejski ...
 • Opublikowano: 15.06.2014
  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty - euro, przeniesienie ...
 • Opublikowano: 07.11.2013
  Europejski Bank Centralny niespodziewanie obniżył stopy procentowe. Podstawowa stopa kredytu refinansowego  wynosić będzie 0,25 proc. Obniżka stóp procentowych ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać