Tag: Palestyna
 • Opublikowano: 24.05.2016
  Istotne dla powstrzymania kolejnych wyburzeń byłoby częste i regularne sprzeciwiania się praktykom Izraela, który narusza mienie ufundowane przez Komisję Europe...
 • Opublikowano: 06.05.2016
  Decyzja dotycząca odrębnego znakowania produktów z osiedli izraelskich jest krytykowana z obydwu stron. Jednak wydaje się być oczywiste, że takie postępowanie s...
 • Opublikowano: 18.12.2014
  W środę przyjęto w Parlamencie Europejskim rezolucję popierającą uznanie niepodległości Palestyny. PE chce jednak, żeby powstanie państwa palestyńskiego szło w ...
 • Opublikowano: 24.09.2013
  Dyplomaci z 10 krajów, głównie z UE, zostali w niedzielę oskarżeni przez izraelskie MSZ o „złamanie prawa”, a także „prowokację”. Chodzi o ich uczestnictwo w ko...
 • Opublikowano: 23.04.2013
  Francja i Holandia dołączyły do grupy państw, które pomagają konsumentom europejskim w bojkocie towarów wytwarzanych przez Izraelczyków osadzonych na terytorium...
 • Opublikowano: 28.02.2013
  Zdaniem Unii Europejskiej izraelskie osadnictwo stanowi szczególne zagrożenie dla pokojowego rozwiązania przewidującego powstanie dwóch osobnych państw – Izrael...
 • Opublikowano: 03.12.2012
  Głoszona przez Unię Europejską idea wielu kultur, wzajemnej tolerancji oraz gościnności dla przedstawicieli różnych kręgów kulturowych zdaje się odchodzić do la...
 • Opublikowano: 03.12.2012
  Tylko jeden kraj UE – Czechy – wyraził sprzeciw wobec nadania Autonomii Palestyńskiej statusu kraju obserwatora ONZ. Wynik głosowania po raz kolejny pokazał br...
 • Opublikowano: 22.10.2012
  W minioną sobotę Avigdor Lieberman, izraelski wicepremier i minister spraw zagranicznych ostro zareagował na unijną krytykę osiedlenia się Żydów na okupowanym t...
 • Opublikowano: 06.11.2011
  31 października 2011 roku Palestyna uzyskała status pełnego członka UNESCO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury - jednej z...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać