Tag: Mikolaj Tomaszyk
 • Opublikowano: 13.07.2016
  Optymizm wielu był budowany w oparciu o przekonanie, że dokonujący wyboru są świadomi wagi ich decyzji i ostatecznie zdecydują o pozostaniu w Unii. Nawet sami a...
 • Opublikowano: 03.03.2016
  Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wcale nie jest przesądzone. Jeśli jednak Brytyjczycy podejmą decyzję o opuszczeniu UE, rozpocznie się długi pr...
 • Opublikowano: 29.01.2015
  Wycofanie się na drugi plan rozmów z Rosją przedstawicieli USA oraz prezentowanie zachowawczego stanowiska przez dowództwo NATO, pozwoliło na uniknięcie eskalac...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać