Tag: Michał Skorzycki
 • Opublikowano: 23.05.2016
  Autor przestawia zagadnienie w oparciu o kontekst socjologiczny i skupia się głównie na omówieniu funkcjonowania czeskiej świadomości zbiorowej. Michał Skorzyck...
 • Opublikowano: 28.11.2015
  Zakończyliśmy pierwszą część listopadowego konkursu, w którym  nagrodą jest książka Michała Skorzyckiego pt. „Skazani na sukces. Mityczne podstawy czeskiej tran...
 • Opublikowano: 24.11.2015
  Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są dwie książki Michała Skorzyckiego pt. "Skazani na sukces. Mityczne podstawy czeskiej transformacji", ...
 • Opublikowano: 07.10.2015
  Zachęcamy do lektury książki Michał Skorzyckiego pt. „Skazani na sukces. Mityczne podstawy czeskiej transformacji”. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać