Tag: kryteria konwergencji
 • Opublikowano: 25.03.2015
  Podczas środowego wywiadu udzielonego dla Radia Zet, Bronisław Komorowski zaapelował o podjęcie debaty dotyczącej wejścia Polski do strefy euro dopiero po wybor...
 • Opublikowano: 25.07.2014
  Już z początkiem przyszłego roku Litwa wejdzie do grona krajów posługujących się euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła Rada UE. Wcześniej swoje poparci...
 • Opublikowano: 15.06.2014
  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty - euro, przeniesienie ...
 • Opublikowano: 21.05.2014
  "Jesteśmy potencjalnie członkami strefy euro, ale będziemy wchodzili do strefy euro, jeśli pojawią się okoliczności, które bezdyskusyjnie powiedzą, że to jest b...
 • Opublikowano: 05.04.2013
  Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o kryteriach wejścia Polski do strefy euro. Organizator dyskusji prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że „...
 • Opublikowano: 09.08.2012
  Ostatni "Monitor konwergencji nominalnej", comiesięczna publikacja Ministerstwa Finansów, nie pozostawia złudzeń: według czerwcowych danych, Polska ma ciągle wi...
 • Opublikowano: 17.12.2011
  Wspólną europejską walutą posługuje się dzisiaj 17 państw członkowskich Unii Europejskiej posługuje się wspólną walutą. Poza strefą euro pozostaje 10 członków, ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać