Tag: internet
 • Opublikowano: 10.01.2017
  Wzmocnienie ochrony bezpieczeństwa – to główny cel nowych przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej, które zaproponowała we wtorek Komisję Europejską. Os...
 • Opublikowano: 26.04.2016
  Unia Europejska pracuje nad dojściem do porozumienia w sprawie ograniczeń dla osób niepełnoletnich korzystających z serwisów społecznościowych. Dla dzieci poniż...
 • Opublikowano: 05.03.2015
  Państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły w środę mandat negocjacyjny w sprawie proponowanego w zeszłym roku przez Komisję Europejską zniesienia opłat roa...
 • Opublikowano: 20.01.2015
  Ustanowienie jednej instytucji koordynującej oraz zniesienie barier podatkowych i administracyjnych przyspieszy budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Na upows...
 • Opublikowano: 05.01.2015
  Szykują się zmiany w prawie autorskim. Ma to być jeden z elementów wspólnego, unijnego rynku cyfrowego. Nowe przepisy mają uwzględniać postęp technologiczny. KE...
 • Opublikowano: 04.01.2015
  Użytkownikami popularnego portalu społecznościowego jest 25 mln Włochów. Według najnowszych wyników badań czas spędzony na Facebooku przez Włochów jest wart 91 ...
 • Opublikowano: 09.12.2014
  Dzięki przyjętemu w piątek programowi, do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie miał dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczes...
 • Opublikowano: 27.11.2014
  Instytucje zajmujące się w UE ochroną danych osobowych podjęły działania mające na celu realizację wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości, mówiącego, że dane...
 • Opublikowano: 25.11.2014
  Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) to przyjęty przez Unię Europejską plan rozwoju sektora ICT do 2020 roku. Dąży ona do powszechnego dostępu do sieci szerokopasmow...
 • Opublikowano: 29.10.2014
  W Budapeszcie odbywają się kolejne manifestacje przeciwko planowanemu przez władze opodatkowaniu Internetu. Wczoraj wieczorem na ulice wyszło ponad 100 tys. Węg...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać