Tag: integracja
 • Opublikowano: 15.04.2016
  W Niemczech w wyniku porozumienia wypracowanego przez koalicję rządzącą udało się wyłonić plan dotyczący integracji uchodźców. Zmiany mają być oparte na modelu,...
 • Opublikowano: 16.07.2015
  Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w czasach kryzysu integracja europejska powinna być coraz silniejsza. Martin Schulz podkreśla, iż w dalekiej ...
 • Opublikowano: 30.06.2015
  Niedzielne wydania brytyjskich gazet skupione są niemal całkowicie na kryzysie w strefie euro. Szczególnie podkreślają fakt, iż zerwanie posiedzenia eurogrupy i...
 • Opublikowano: 10.04.2015
  Konflikt na Ukrainie jeszcze bardziej uwidocznił potrzebę członkostwa Mołdowy w Unii Europejskiej – zauważyła w rozmowie z AFP szefowa mołdowskiej dyplomacji Na...
 • Opublikowano: 08.10.2014
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu IZatrudnienie i integracja społeczna,Progr...
 • Opublikowano: 06.07.2014
  "Europa nie powinna stać się ojczyzną biurokracji i banków, powinniśmy jej bronić przed szturmem technokracji, aby uczynić z niej dom polityki, dom wartości i o...
 • Opublikowano: 24.06.2014
  Podczas wtorkowego spotkania w Luksemburgu ministrowie państw członkowskich UE wyrazili zgodę na przyznanie Albanii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Decy...
 • Opublikowano: 15.06.2014
  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty - euro, przeniesienie ...
 • Opublikowano: 24.04.2014
  Często mylona z instytucjami unijnymi - Radą Unii Europejskiej i Radą Europejską. Rada Europy to jedna z najstarszych i największych organizacji politycznych w ...
 • Opublikowano: 15.04.2014
  Na portalu Nowa Politologia ukazał się ciekawy artykuł doktora habilitowanego Tomasza Grosse podsumowujący 10 lat członkostwa Polski w UE. Autor skupia się na p...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać