Tag: Grecja
 • Opublikowano: 10.09.2016
  Od piątku do soboty Bratysława gości ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Jest to dwudniowe nieformalne spotkanie, na którym poruszane są kwestie...
 • Opublikowano: 26.05.2016
  Po wielogodzinnych negocjacjach ministrowie finansów strefy euro osiągnęli pełne porozumienie i zgodzili się wypłacić Grecji następną część pomocy w wysokości 1...
 • Opublikowano: 25.05.2016
  W obozie na granicy Grecji z Macedonią od kilku miesięcy koczują migranci. Władze greckie rozpoczęły ewakuację prowizorycznego osiedla w Idomeni, argumentując, ...
 • Opublikowano: 17.05.2016
  Najnowsze dane wskazują, że Polak jest już bogatszy od Greka. W zeszłym roku dochód na mieszkańca Polski przy uwzględnieniu siły nabywczej walut narodowych wyni...
 • Opublikowano: 11.05.2016
  Poniedziałkowe posiedzenie ministrów finansów państw strefy euro nie przyniosło ostatecznej decyzji w sprawie wypłaty kolejnej transzy w ramach pakietu pomocowe...
 • Opublikowano: 09.05.2016
  Grecja nie ustaje w realizacji kolejnych reform. Grecki parlament przyjął w niedzielę nowy pakiet oszczędnościowy. Wdrożenie kolejnych cięć jest warunkiem konty...
 • Opublikowano: 09.05.2016
  Niemiecka prasa informuje, że kryzys migracyjny może być rozwiązany w inny niż planowano sposób. Podpisane w marcu zeszłego roku porozumienie UE z Turcją grozi ...
 • Opublikowano: 04.04.2016
  Na mocy porozumienia między UE a Turcją imigranci, którzy przybyli do Grecji po 20 marca zostaną przewiezieni z powrotem do Turcji. W poniedziałek, 4 kwietnia p...
 • Opublikowano: 21.03.2016
  W niedzielę 20 marca weszła w życie umowa UE z Turcją, na mocy której wszyscy migranci nieposiadający podstaw, by ubiegać się o azyl w UE, będą odsyłani z powro...
 • Opublikowano: 11.03.2016
  Plan relokacji uchodźców z Włoch i Grecji, zakładający rozmieszczenie 160 tys. osób  w pozostałych krajach członkowskich, jest wdrażany bardzo powoli. Komisarz ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać