Tag: EFTA
 • Opublikowano: 14.01.2015
  Premier Islandii Sigmundur Gunnlaugsson podał nieoficjalną informację, że jego kraj zrezygnuje niebawem ze starań o akcesję do Unii Europejskiej. Co więcej, jak...
 • Opublikowano: 03.08.2014
  Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Euro...
 • Opublikowano: 26.04.2012
  Po dłuższej przerwie, zapraszamy do lektury kolejnego tekstu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, autorka -Karolina Sikorska - zajmuje...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać