Tag: Analiza UniaEuropejska.org
  • Opublikowano: 21.09.2015
    Zapraszamy do lektury kolejnej Analizy UniaEuropejska.org. Krzysztof Rojowski w swoim opracowaniu zajął się  nie tylko obecną sytuacją gospodarczą Grecji, ale p...
  • Opublikowano: 26.04.2012
    Po dłuższej przerwie, zapraszamy do lektury kolejnego tekstu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, autorka -Karolina Sikorska - zajmuje...
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać