Magdalena Cyran 06.05.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
System azylowy po nowemu
fot. unhcr.org

Komisja Europejska chce sprawić, by unijny system azylowy był bardziej sprawiedliwy. Zgodnie z doniesieniami prasowymi z ostatnich dni, KE opublikowała w środę projekt zmian w europejskim prawie azylowym. Wśród propozycji pojawia się także kontrowersyjny projekt obowiązkowych opłat za nieprzyjęcie uchodźców.  

Komisja Europejska przedstawiła w środę zapowiadaną propozycję reformy europejskiego prawa azylowego. Zmianą miałby zostać objęty zapis konwencji dublińskiej mówiący o konieczności zgłaszania wniosków azylowych  w pierwszym państwie, do którego przyjedzie dany imigrant. Po reformie, uchodźcy w dalszym ciągu będą musieli złożyć wniosek o azyl w pierwszym państwie, do którego przybyli, każde państwo jednak będzie miało przydzielony limit osób, które mogą przyjąć [według wielkości kraju i poziomu dobrobytu], a po jego przekroczeniu następowała będzie procedura relokacji migrantów do innych krajów. Najbardziej kontrowersyjną propozycją KE jest wprowadzenie tzw. podatku solidarnościowego. Ma być to kwota 250 tys. euro, którą państwo będzie musiało zapłacić za każdego uchodźcę w przypadku, gdy nie przyjmie do siebie imigrantów zgodnie z zasadami systemu relokacji. Innymi propozycjami Komisji Europejskiej są: powołanie Agencji ds. Azylu, w miejsce działającego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), czy usprawnienie i rozszerzenie działania Eurodac – unijnej bazy danych odcisków palców.

Na temat proponowanych zmian w prawie azylowym wypowiedzieli się członkowie Komisji Europejskiej. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, mówiąc o konieczności reformy polityki azylowej, odwoływał się do solidarności i lojalności wszystkich krajów europejskich. Frans Timmermans podkreślał także, że obecna sytuacja migracyjna w Europie wymaga lepszego zarządzania ze strony UE. Komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych, Dimitris Avramopoulos mówił natomiast o konieczności wprowadzenia zmian w prawie azylowym, które w obecnej formie, nie spełnia już swoich zadań w obliczu kryzysu migracyjnego.

Na temat zmian w prawie azylowym proponowanych przez Komisję Europejską wypowiedziała się m.in. Angela Merkel. Kanclerz Niemiec o kwestie polityki azylowej zapytana została podczas konferencji prasowej z premierem Matteo Renzim w Rzymie. Angela Merkel mówiła, że zaproponowana przez KE kwota 250 tys. euro za uchodźcę nie jest karą, a jedynie solidarną pomocą dla państw, które przyjmą do siebie uchodźców. Ze stanowiskiem kanclerz Niemiec zgadza się także Matteo Renzi, co potwierdził podczas konferencji, mówiąc o konieczności współpracy krajów europejskich w imię „lojalności i godności”.

Źródło: ec.europa.eu, pap.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać