Katarzyna Borowska 15.10.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Pierwsze sprawozdanie KE nt. bezpieczeństwa Unii
fot. sxc.hu

„O bezpieczeństwie wspólnoty decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego” – przypomniał komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos przy okazji przedstawienia przez KE pierwszego sprawozdania z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa.

Jest to pierwsze takiego rodzaju sprawozdanie z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa. Prośbę o ich publikację wyraził na piśmie do komisarza Juliana Kinga, przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

W sprawozdaniu przedstawiono m.in. działania, jakie podjęła dotychczas KE na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania, na rzecz uodpornienia Unii na tego rodzaju zagrożenia. Opracowanie obejmuje także obszary priorytetowe, które wymagają przyszłych działań oraz określa konkretne środki operacyjne na kolejne miesiące.

Jak zaznaczył komisarz Avramopoulos, „należy zapewnić punkty styku wewnątrz państw członkowskich i między nimi, a także między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi oraz między poszczególnymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania granicami. „O bezpieczeństwie całej Unii decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego. W tym szybko zmieniającym się środowisku stworzenie rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa wymaga dopracowania wszystkich jej elementów” – dodał.

Jednym z głównych zaleceń znajdujących się w sprawozdaniu jest wdrożenie istniejących przepisów unijnych oraz przyspieszenie prac nad zgłoszonymi przez Komisję projektami nt. bezpieczeństwa. Inny ważny postulat mówi o wzmocnieniu walki z terroryzmem.

„Terroryści nie atakują tego czy innego państwa członkowskiego. Ich ataki wymierzone są w nasz sposób życia, w naszą otwartość i naszą przyszłość. Odpowiedź na te ataki powinna być wszechstronna i trwała, oparta na zaufaniu i skutecznej współpracy między instytucjami i państwami członkowskimi” – podkreślił komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King.

Wśród obszarów priorytetowych opracowanie wymienia:

  • Poprawę ram prawnych oraz zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, w szczególności osiągnięcia porozumienia odnośnie dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu, rewizji dyrektywy w sprawie broni palnej oraz wdrożenie rozporządzenia w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych;
  • Poprawę wymiany informacji, wzmocnienie systemów informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych.

Kolejna publikacja sprawozdania nt. bezpieczeństwa Unii przewidziana została na listopad 2016 roku.

Źródło: ec.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać