Anna Karolkowska 18.02.2013
Społeczeństwo i kultura
Sposoby na stanie się obywatelem Bułgarii
fot.ec.europa.eu

1 mln lewów (500 tys. euro) – właśnie tyle muszą zainwestować w Bułgarii zagraniczni biznesmeni, by otrzymać bułgarskie obywatelstwo. Dodatkowo, każdy chętny obcokrajowiec musi stworzyć 10 miejsc pracy i legalnie przebywać na terenie tego kraju przez co najmniej rok.

 

Taką decyzję podjął bułgarski parlament, uwzględniając zeszłoroczne weto prezydenta Rosena Plewnelijewa, który wówczas utrzymywał, że jego kraj powinien w dobie kryzysu walczyć o każdego inwestora.

Ustawa przewiduje  jeszcze niższy próg inwestycji, aby uzyskać obywatelstwo bułgarskie. Wystarczy stworzyć co najmniej 5 miejsc pracy dla obywateli bułgarskich i zainwestować 250 tys. lewów (125 tys. euro) w rejonie słabo rozwiniętym.

Z kolei prawo do stałego pobytu uzyskają ci cudzoziemcy, którzy kupili nieruchomości za minimum 600 tys. lewów (300 tys. euro) lub są właścicielami ponad 50 procent udziałów w spółce będącej właścicielem tej nieruchomości.

W pierwotnej wersji ustawy, prawo stałego pobytu mógł uzyskać obcokrajowiec, który w Bułgarii zainwestował w spółkę co najmniej 4 mln lewów (2 mln euro) i utworzył co najmniej 50 miejsc pracy.

Wiadomo już, że z ustawy skorzystają głównie obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, m.in. państw arabskich, Rosji i Ukrainy. Szacuje się, że już 337 tys. Rosjan ma nieruchomości w Bułgarii.

 

Źródło: biznes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać