Kamil Mazurek 01.03.2012
Polityka
Serbia oficjalnym kandydatem do członkostwa w UE
Prezydent Serbii Boris Tadić i wybrany na kolejną kadencję przewodniczący Rady Europejsiej Herman van Rompuy na szczycie w Brukseli 1 marca 2012, fot.consilium.europa.eu

Wtorkowe posiedzenie unijnej Rady ds. Ogólnych okazało się dla Serbii spotkaniem przełomowym. Potwierdzono spełnienie przez ten kraj warunków wyznaczonych przez Radę Europejską w grudniu ubiegłego roku niezbędnych do zarekomendowania go jako oficjalnego kandydata do członkostwa w UE.

Nicolai Wammen, duński minister ds. europejskich stwierdził, że „Serbia jest teraz na drodze powrotnej do naszej europejskiej rodziny”. W swoich konkluzjach, Rada orzekła, iż porozumienie stało się możliwe dzięki działaniom Belgradu na rzecz stabilizowania sytuacji na Bałkanach, zwłaszcza zaś dalszej implementacji umowy z Prisztiną odnośnie zintegrowanego zarządzania przejściami granicznymi (IBM), a także aktywnej współpracy z misjami EULEX i KFOR w wypełnianiu ich misji.

Kwestia przyznania Serbii statusu kandydata od początku posiedzenia była przesądzona, gdyż Niemcy, Austria i Holandia, które blokowały tę decyzję w grudniu zeszłego roku, tym razem poparły zapowiedziały jej poparcie. Jedynym problemem okazała się być Rumunia. Podczas porannego spotkania zagroziła zawetowaniem decyzji, jeżeli mniejszości rumuńska i wołoska nie otrzymają statusu mniejszości etnicznych w Serbii, co z kolei wiązałoby się z przyznaniem im dodatkowych uprawnień. Ostatecznie jednak, po wznowionej dyskusji na ten temat, po południu zdecydowano o przyznaniu statusu kandydata.

Republika Serbii od lat stara się o miejsce w Unii Europejskiej, a oficjalne zgłoszenie swojego członkostwa złożyła w grudniu 2009 roku. Już obecnie serbskie więzi z UE są bardzo silne – jest ona najważniejszym partnerem handlowym Belgradu, a działająca od końca 2009 roku liberalizacja przepisów wizowych znacząco ułatwia nawiązywanie współpracy transgranicznej i ożywienie przygranicznych relacji.

Ministrowie oczekują teraz na potwierdzenie podjętej decyzji przez przywódców państw na trwającym dziś i jutro szczycie Rady Europejskiej.

 

Źródła: consilium.europa.eu, pap.pl

Serbowie świętują swoją kandydaturę

Serbsko – kosowskie porozumienie graniczne

Unia po raz drugi obchodzi Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń

Hiszpańscy oburzeni znów wychodzą na ulice

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać