K
Paulina Stępska
16.04.2015
S. Wojciechowski, A. Potyrała (red.) „Bezpieczeństwo Polski. Współczesne Wyzwania”

„Bezpieczeństwo Polski Współczesne Wyzwania” to zbiór wyjątkowo dobrych i aktualnych tekstów, przygotowanych w ramach projektu badawczego pn. „Kluczowe Determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku”.

Mając do wyboru kilka książek dotyczących bezpieczeństwa, bez większego zastanowienia wybrałam publikację „Bezpieczeństwo Polski Współczesne Wyznania” pod redakcją Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały. Dlaczego? Miałam w rękach wiele lektur dotyczących bezpieczeństwa. Czytałam o bezpieczeństwie globalnym, międzynarodowym, unijnym. Do tej pory, nie trafiłam jednak na dobrą publikację dotyczącą bezpieczeństwa Polski.

Do sięgnięcia po „Bezpieczeństwo Polski Współczesne Wyzwania” zachęciła mnie również data wydania. Książka trafiła do księgarni w 2014 roku. Autorzy odwołują się do danych i wydarzeń ostatnich lat, uwzględniają pojawiające się w ostatnich latach, nowe kategorie zagrożeń.

Z wprowadzenia (cytowanego również na okładce, jako opis książki) dowiadujemy się, że publikacja ma na celu:

– omówienie oraz zestawienie ze sobą i wskazanie interakcji pomiędzy „twardymi” i „miękkimi” zagrożeniami dla bezpieczeństwa Polski;

– zestawienie dorobków naukowców reprezentujących takie instytucje jak Wojsko, Policja, czy Ministerstwo Obrony Narodowej;

– opisanie nie tylko źródeł wyzwań i zagrożeń, ale również zaleceń i prognoz dotyczących ich zwalczania i zapobiegania;

– ocenę prognoz i zaleceń opisanych w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikacja jest zbiorem tekstów napisanych przez kilkunastu specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa. Taka forma nie tylko nadaje różnorodności (opisywane problemy dotyczą wielu dziedzin i zagadnień). Daje również poczucie, że zawarte w niej informacje są wiarygodne i aktualne (opisywane przez znawców, osoby kompetentne, które posiadają wiedzę i umiejętności związane z poruszanymi zagadnieniami) oraz ułatwia czytanie (spis treści jest czytelny, ławo można znaleźć interesujący nas fragment, rozdziałów nie trzeba czytać po kolei).

Jednocześnie, mimo wielu autorów i dużej różnorodności treści, książka stanowi spójną całość. Teksty ułożone są w logicznej kolejności. Pierwsze rozdziały dotyczą zagadnień bardziej ogólnych. Znajdziemy tu informacje dotyczące definicji pojęć, międzynarodowych i narodowych dylematów bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku, oraz bezpieczeństwa Polski na tle stosunków międzynarodowych i polsko-amerykańskich.

Kolejne rozdziały skupiają się na treściach bardziej szczegółowych. Czytelnik znajdzie tu informacje zarówno o dokumentach dotyczących bezpieczeństwa (Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP), jak i narzędziach stosowanych do przeciwdziałania zagrożeniom oraz potencjalnych współczesnych zagrożeniach.

Autorzy opisują wiele aspektów dotyczących bezpieczeństwa państwa – zarówno tych często wymienianych w publikacjach jako najistotniejsze (m.in. zagrożenia terrorystyczne, teleinformatyczne czy ekonomiczne), jak i tych, którym w rozmowach o najpoważniejszych wyzwaniach, poświęca się zazwyczaj mniej miejsca (zagrożenia związane z mniejszościami narodowymi, zagrożenie dżihadystyczne, ochrona lotnictwa cywilnego).

Oprócz ukazania obecnego stanu bezpieczeństwa Polski oraz aktualnych zagrożeń i problemów autorzy umieścili w swoich tekstach prognozy i zalecenia na najbliższe lata. Część z autorów posługuje się tabelami i wykresami, które pomagają w zrozumieniu i analizie teksu.

Uważam, że książka jest prawdziwą skarbnicą wiedzy zarówno dla osób zajmujących się bezpieczeństwem na co dzień, jak i tych, którzy z ciekawości i ze względu na własne zainteresowania chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. Polecam każdemu, kto szuka dobrej publikacji o bezpieczeństwie Polski.

Sebastian Wojciechowski i Anna Potyrała (red.) „Bezpieczeństwo Polski. Współczesne Wyzwania”, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2014, liczba stron: 262

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy