Katarzyna Borowska 24.10.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Ruszyła likwidacja obozu dla uchodźców w Calais
fot. flickr.com

Władze Francji już wcześniej zapowiadały, że obóz w Calais ma zostać zlikwidowany jeszcze przez rozpoczęciem zimy. Ewakuacja rozpoczęła się w poniedziałek rano i ma potrwać tydzień. Każdy z uchodźców będzie miał prawo wyboru jednego z dwóch zaproponowanych ośrodków we Francji. Nieletni natomiast mają być tymczasowo umieszczeni w ośrodku w Calais.

W celu ewakuacji „dżungli” francuskie władze skierowały ok. 1250 policjantów i żandarmów. Mają oni czuwać nad bezpiecznym przeprowadzeniem ewakuacji wszystkich uchodźców. Od poniedziałku 148 autokarów ma przewieźć uchodźców do 287 ośrodków w głąb kraju. Będą oni tam przebywać od trzech do czterech miesięcy. W międzyczasie przypadek każdego uchodźcy będzie rozpatrywany. Część z nich może zostać deportowana do swoich krajów ojczystych. Po zakończeniu ewakuacji, obóz w Calais ma zostać zlikwidowany.

Kwestia nieletnich

W obozie w Calais przebywa obecnie od 6 do 8 tys. imigrantów, głównie pochodzących z Afganistanu, Erytrei i Sudanu. Uchodźcy podzieleni zostali na cztery grupy: dorośli, samotni nieletni, rodziny i niepełnosprawni lub chorzy. Po przeprowadzonych wywiadach, każda osoba będzie mogła wybrać jeden z dwóch zaproponowanych regionów, poza Paryżem i Korsyką. Nieletni natomiast, stanowiący ok. 1,3 tys. Osób, zostaną tymczasowo umieszczeni w obozie w Calais do momentu zakończenia negocjacji z Wielką Brytanią ws. przyjęcia tych dzieci, których rodziny mieszkają na Wyspach. Dotychczas Wielka Brytania przyjęła tylko kilkunastu małoletnich z 80 zadeklarowanych w ramach unijnych przepisów o łączeniu rodzin oraz pewnej grupy „narażonych na niebezpieczeństwo, pozbawionych opieki dzieci-uchodźców”.

Kontrowersyjna ewakuacja

Sama akcja zamknięcia obozu spotkała się we Francji z falą krytyki, głównie ze strony mieszkańców miast, gdzie utworzono ośrodki dla migrantów z Calais. Około 10 organizacji humanitarnych wezwało rząd francuski do odłożenia likwidacji „dżungli”.  Byli oni zaniepokojeni tempem w jakim obóz miałby zostać usunięty. Również obrońcy praw człowieka apelowali, aby dogłębniej zbadać potrzeby wszystkich mieszkańców obozu oraz oszacować ewentualne ryzyko związane z samą ewakuacja w aktualnych warunkach.

Sąd w Lille odrzucił jednak wniosek o zablokowanie decyzji o likwidacji obozu. W swojej decyzji stwierdził, że nie stanowi ona „naruszenia zasady zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania”. Co więcej podkreślił, że ma ona na celu przede wszystkim „ukrócenie takiego traktowania, jakiemu obecnie poddani są migranci”.

Źródło: polskieradio.pl, wiadomości.onet.pl, tvn24.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać