Fundacja Koncept Europa 09.08.2011
Analiza UE.org
Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej
fot. ec.europa.eu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji autorka – Karolina Aromińska, przedstawiła historyczny rozwój zasady niedyskryminacji w prawie pierwotnym i wtórnym Unii Europejskiej.

„Obecnie zasada niedyskryminacji jest postrzegana jako jedna z najważniejszych zasad stanowiących podwaliny ochrony wolności i praw podstawowych Unii Europejskiej, jednakże prawodawstwo unijne nie zawsze w taki sposób podchodziło do kwestii zasady niedyskryminacji. Wspólnoty początkowo w ogóle nie ingerowały w sferę praw człowieka.

Gro działalności Wspólnot koncentrowało się bowiem na prawach społecznych i ekonomicznych. Wszak Traktat Ustanawiający Wspólnotę Gospodarczą  wyraźnie przewidywał, iż ,,zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego poprzez wspólne działanie państw członkowskich […] oraz stała poprawa warunków życia i pracy narodów” są nadrzędnymi celami Wspólnot. Odżegnywały się one zatem od ingerencji w ochronę praw podstawowych, m.in. zasady niedyskryminacji, co wynikało m.in. z faktu początkowego etapu integracji na jakim wówczas znajdowały się państwa członkowskie. Zasada niedyskryminacji i to tylko ze względu na przynależność państwową istniała wyłącznie w kontekście gospodarczym.”

Zachęcamy do lektury.

 

Analiza UniaEuropejska.org, nr 6 (7) 2011: Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

 

 

 

Poprzednie Analizy:

Nr 5 (6) 2011:Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza
Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej
Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony
Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny
Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999
Nr 1 (1) 2010 :Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

images/pdf/rozwoj_zasady_niedyskryminacji_w_ue.pdf

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać