Materiał PR 02.03.2017
Polecamy
Roczne rozliczenie PIT 2016 program do wypełnienia deklaracji

Do 2 maja 2017 roku, wszystkie osoby uzyskujące opodatkowane dochody muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Taki obowiązek nakłada na nich ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak co roku, warto wcześniej pamiętać o przygotowaniu się do tego niezbyt miłego obowiązku i zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Warto również poszperać w Internecie i zdecydować się na wybór dobrego, aktualnego i prostego w obsłudze programu do rozliczenia PIT 2016. Ułatwiający roczne rozliczenie PIT 2016 program można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów mf.gov.pl oraz wielu portalach podatkowych.

Informacje i dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT 2016

Do końca lutego 2017 roku pracodawca  i pozostali płatnicy mają obowiązek przekazania nam i urzędom skarbowym informacji o przychodach, które podatnik uzyskał  za pośrednictwem płatnika. Są to formularze  PIT 11, PIT 40A i PIT 8A. Jeśli w ciągu roku podatkowego uzyskaliśmy przychody z kilku źródeł, informację taką powinniśmy otrzymać z każdego z nich. Jeżeli przysługuje nam prawo do z jednej z wielu ulg podatkowych i chcemy z niej skorzystać, unikając jednocześnie przykrych niespodzianek ze strony ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Warto zbierać przez cały rok podatkowy  faktury, rachunki, imienne bilety oraz  pozostałe dokumenty stwierdzające poniesione wydatki związane z konkretną ulgą. Nie mamy obowiązku dołączania tych dokumentów do deklaracji PIT ale musimy je przechowywać  przez pięć lat,  licząc od końca roku w którym złożyliśmy deklarację  aby móc je okazać w razie kontroli skarbowej.

Przygotowanie do złożenia zeznania podatkowego – wybór programu PIT

Do wypełniania deklaracji z programem PIT potrzebne nam będą  dane o dochodach i  wydatkach oraz wysokości odprowadzonych składek. Pitax umożliwia nam  korzystanie z udogodnienia wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, jakim jest  wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, w skrócie PFR.  W zeznaniu są zawarte nasze przychody, ale wyłącznie  te uzyskane   za pośrednictwem płatników.Jeśli mamy dochody z innych żródeł, musimy uzuepłnić  PFR.  Jeśli wybraliśmy  już jeden z wielu bezpłatnych, ułatwiający roczne rozliczenie PIT 2016 program, możemy rozpocząć szybką przygodę z PIT 2016.  Rekomendujemy  program ze strony PITax.pl Łatwe podatki  – bezpłatny, bezpieczny i bardzo prosty, wręcz intuicyjny w obsłudze.

Rozliczenie PIT z PITax.pl  zajmie najwyżej 10 minut. Żeby z niego  korzystać, wystarczy komputer z dostępem do Internetu w domu, w miejscu pracy, w Polsce lub poza jej granicą. Program pit pozwoli na rozliczenie dowolnego formularza pit oraz wymaganych do niego załączników. Ułatwiający rozliczenie PIT 2016 program pomoże nam wybrać właściwy urząd skarbowy a wysyłając do niego elektroniczny pit, możemy wygenerować i wydrukować urzędowe potwierdzenie odbioru, tak zwane UPO. Potwierdzenie to jest traktowane na równi z innymi dowodami złożenia deklaracji podatkowej. Z aktualnych programów do rozliczania pit za rok 2016 będzie można korzystać  już od pierwszych dni stycznia 2017 roku. Najwcześniej pity rozliczają podatnicy, którzy liczą na szybki zwrot nadpłaconego podatku. Rozliczenie elektroniczne z programem pit przyspiesza zwrot podatku. Jednak z usługi PFR będzie można skorzystać dopiero od połowy marca.

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wybrał rozliczenie PIT przez system PITax.pl Łatwe podatki jako najlepszy program do rozliczania pitów, który wspiera organizacje pozarządowe w zbiórce 1% podatku dochodowego.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Pozostałe wiadomości
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać