Fundacja Koncept Europa 10.08.2012
Analiza UE.org
Reformy fiskalne UE – odpowiedź na kryzys
fot. ec.europa.eu

Zapraszamy do lektury kolejnego obszernego artykułu z cyklu „Analiza UniaEuropejska.org”. Najnowsza publikacja autorstwa Łukasza Kolatorskiego obszernie prezentuje reformy instytucjonalno-prawne w UE będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy w Europie.

 

Po wprowadzeniu do badanego problemu autor definiuje pojęcie kryzysu gospodarczego oraz wprowadza czytelnika w przyczyny gospodarczego kryzysu w Europie. Kluczowa część analizy dotyczy działań UE w dobie kryzysu. Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu:

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys.

„Kolebką obecnego kryzysu jest segment bankowości kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka sub-prime. Pierwsze symptomy zauważalne były w 2006 roku, a przejawiały się spadkiem cen nieruchomości na rynku amerykańskim. W efekcie tego zjawiska w 2007 roku obligacje strukturyzowane wystawiane i masowo sprzedawane w celach zarobkowych, inwestycyjnych i spekulacyjnych mające być zabezpieczeniem tych transakcji stały się papierami bez pokrycia. Pociągnęło to za sobą lawinę kolejnych wydarzeń na rynku amerykańskim określanych mianem kryzysu bankowego z lat 2008-2009, czego następstwem były upadki kilku znaczących funduszy i banków. Powyższe wydarzenia spowodowały transmisje kryzysu do europejskich banków oraz instytucji finansowych, które były posiadaczami feralnych aktywów o obniżonej wartości rynkowej .

(…) Zaistniała sytuacja wymusiła na przywódcach całej unii poszukiwania strategicznych dróg rozwiązań i powzięcia odpowiednich krótko i długofalowych działań w celu wzmocnienia ram instytucjonalnych wraz z utworzeniem europejskiego systemu zarządzania gospodarczego na poziomie nie tylko strefy euro, ale i całej Unii Europejskiej, z poszanowaniem idei integracji europejskiej.”

 

>>>Analiza UniaEuropejska.org nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys.

Poprzednie Analizy:

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać