Opublikowano: 31.10.2016
24 listopada w Brukseli odbędzie się 18. szczyt UE – Ukraina. W spotkaniu wezmą udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący KE Jean-Claude J...
 • Opublikowano: 08.03.2016
  W nocy zakończył się szczyt UE-Turcja w sprawie kryzysu migracyjnego. Ankara przedstawiła Brukseli nową propozycję porozumienia, która zakłada m....
 • Opublikowano: 07.03.2016
  Przywódcy europejscy będą dziś rozmawiać z Turcją na temat kryzysu migracyjnego i pełnej realizacji porozumienia, jakie zawarto z tym krajem w li...
 • Opublikowano: 02.03.2016
  Donald Tusk "przemierza" bałkański szlak migracyjny w poszukiwaniu rozwiązania narastającego kryzysu. W Słowenii szef RE przekonywał, że "Unia Eu...
 • Opublikowano: 01.03.2016
  Przewodniczący Rady Europejskiej rozpoczął cykl spotkań dotyczących rozwiązania problemu napływu uchodźców. W tym celu odwiedzi Wiedeń, Lublanę, ...
 • Opublikowano: 20.02.2016
  7 lat w ograniczeniu zasiłków dla imigrantów - m.in. to wynegocjowała Wielka Brytania w zatwierdzonym jednogłośnie przez państwa UE porozumieniu ...
 • Opublikowano: 19.02.2016
  Trwają negocjacje nad porozumieniem UE-Londyn. Źródła cytowane przez PAP informują, że dyskutowana jest opcja ograniczenia zasiłków na dzieci imi...
 • Opublikowano: 19.02.2016
  "Drodzy przyjaciele, koniec żartów. Solidarność nie może polegać tylko na braniu, ale także na dawaniu" - miał powiedzieć wczoraj do przedstawici...
 • Opublikowano: 19.02.2016
  Od wczoraj w Brukseli trwa spotkanie unijnych przywódców, na którym dyskutowane są problemy związane z kryzysem migracyjnym i porozumieniem z Wie...
 • Opublikowano: 18.02.2016
  W czwartek rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, na którym prawdopodobnie zapadną decyzje dotyczące porozumienia z Wielką Brytanią. ...
 • Opublikowano: 17.02.2016
  Uważa tak szef Rady Europejskiej, który wczoraj spotkał się z premierem Grecji. Donald Tusk jest zdania, że wykluczenie Grecji ze strefy Schengen...
 • Opublikowano: 15.02.2016
  Na czwartek i piątek zaplanowany został szczyt Rady Europejskiej. Spotkanie ma być poświęcone głównie porozumieniu z Wielką Brytanią. Grupa Wysze...
 • Opublikowano: 11.02.2016
  "W przyszłym tygodniu odwiedzę kilka stolic, by spotkać się z liderami unijnymi i przedyskutować moje propozycje porozumienia z Wielką Brytanią" ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać